Dane firmy

Novismo Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

+48 22 389 6684

biuro@novismo.com www.novismo.com

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 64 1140 2004 0000 3802 7636 1519

KRS: 0000629741
NIP: 5213743124
REGON: 365042777
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego