Skip links

40 Zasad Wynalazczych w Macierzy Altszullera

Używając macierzy zostanie przywołanych kilka Zasad Wynalazczych, które skutecznie ukierunkują operatora na właściwe rozwiązanie problemu. Wskazane przez macierz Zasady Wynalazcze były statystycznie najczęściej wybierane przez wynalazców w tysiącach wcześniej opracowanych rozwiązaniach w podobnych problemach.

Jeżeli jesteśmy w stanie poprawnie zdefiniować tak zwane konfliktujące pary, a wiec sprzeczność techniczną (coś się polepsza – coś się pogarsza), po wyborze odpowiednich parametrów w programie, otrzymujemy kilka ogólnych rekomendacji, zazwyczaj trzy lub cztery Zasady Wynalazcze, które należy zastosować, aby rozwiązać problem.

Wybierz charakterystyki systemu technicznegoWyświetl wszystkie zasady
Co się polepsza:
Co się pogarsza:
Pobieram dane...
Return to top of page
X
X
X