Skip links

Profil działaności Novismo.

Novismo to zespół praktyków tworzący dla klientów innowacje na zamówienie oraz prowadzący nauczanie metodyki z wykorzystaniem jako przykładów szkoleniowych, wyłącznie rzeczywistych i odtajnionych zadań z przemysłu.

Sztandarowym produktem Novismo jest wdrożenie metodyki TRIZ w rocznym programie w przedsiębiorstwie. Jesteśmy wiodącą w Polsce i znaną w środowisku triz-owym firmą na świecie oferującą gamę produktów pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej TRIZ.

Misja Novismo

Naszą misją jest podniesienie polskiej innowacyjności stosując narzędzia pragmatyczych innowacji mających swoje umocowanie w Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ).

Pozostając firmą komercyjną nasze działania ukierunkowane są na nieustanne wsparcie przedsiębiorstw, uczelni, jendostek naukowych, startupów i pasjonatów w ich dążeniu do podniesienia innowacyjności. Korzystając z posiadanych kompetencji w zarządzaniu innowayjnymi projektami pracujemy z dużą sprawnością, dbałością o szczegóły, rzetelnością, dostarczając naszym klientom wysokiej jakości produkty .

Wizja Novismo

Naszą wizją jest umocowanie firmy Novismo jako wiodącego podmiotu znacząco wpływającego na innowacyjność polskiej gospodarki. Będąc w posiadaniu wiedzy w zakresie sprawdzonych na świecie narzędzi w tworzeniu innowacji oraz kompetencji w zwinnym zarządzaniu projektami dążymy do stworzenia unikalnego, coraz sprawniejszego algorytmu tworzenia innowacji w sposób systemowy.

Pragmatyczne Innowacje.

Inżyniering rzeczy. Najnowsze podejście w systemowym tworzeniu innowacji na podstawie współczesnej TRIZ z zastosowaniem w prowadzeniu projektów zwinnego zarządzania, zmodyfikowango, w dużej mierze zaczerpniętego z metodyki agille.

Pragmatyczne innowacje to połączenie systemowego rozwiązywania zadań z planowaniem biznesowym oraz zarządzaniem w prowadzeniu projektów w celu zagwarantowania powstania rozwiązań w krótkim czasie.

TRIZ

„Jeśli jedynym narzędziem, które masz jest młotek, każdy problem wygląda jak gwóźdź”, Darrell Mann.

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań opisuje metodykę zawierającą bazę wiedzy oraz zestaw narzędzi do tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązań problemów technicznych. TRIZ pozwala opisać produkt, lub proces przy pomocy funkcji, a następnie stosując np.  analizę systemową, analizę błędów czy wykorzystanie możliwych kierunków ewolucji systemu doprowadzić do rozwiązania. W przeciwieństwie do technik empatycznych takich jak np. burza mózgów prowadzi do rozwiązania w sposób algorytmiczny, systemowy, powtarzalny i skuteczny. Z powodzeniem stosowana od wielu lat najczęściej w działach R&D i konstrukcyjnych w wielu uważanych za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwach na świecie.

Więcej na temat TRIZ…

Novismo Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa.
Bank: mBank S.A.
64 1140 2004 0000 3802 7636 1519
NIP: 5213743124
REGON: 365042777
KRS: 0000629741
Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wspólnie możemy więcej

Liga Innowacji

Działając wspólnie z partnerami w programach objętych patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii i Agencji Rozwoju Przemysłu pracujemy na rzecz rozwoju B+R w polskich przedsiębiorstwach.

CERTYFIKAT

Klub innowatora

Mobilizujemy młodych wynalazców. Razem z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wspieramy studentów Politechniki Śląskiej zrzeszonych w Klubie Innowatora. Nasze starania zostały docenione. Zostaliśmy wyróżnieni honorowym członkowstwem tej organizacji.

CERTYFIKAT

Konfederacja Lewiatan

Pozostając w szeregach Konfederacji Lewiatan sprawniej docieramy do przedsiębiorstw z ambicjami  i rozwijamy potencjał B+R małych i średnich firm rodzinnych w Polsce.

CERTYFIKAT

Stowarzyszenie TRIZ Polska

Wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami ze świata biznesu, nauki i administracji wspólnymi staraniami powołaliśmy Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska.

Strona WWW

Nasze zaangażowanie w programach wsparcia

Aktywnie działamy w programach wspierając wszelkie przejawy innowacyjności w środowiskach biznesu, nauki i administracji. Pomagamy rozwijać technologie nie tylko dużym firmom, ale także małym rodzinnym przedsiębiorstwom, start’upom oraz pasjonatom. Udział w tych programach jest dla uczestników często nieodpłatny!

Zachęcamy do zapoznania się z programami, w których uczestniczymy.

Podręcznik na I stopień certyfikacji

Na zlecenie MA TRIZ opracowaliśmy podręcznik z zakresu I stopnia certyfikacji. Dostępne są wersje w języku polskim i angielskim. Więcej o podręczniku dowiesz się tutaj.

Należymy do MA TRIZ

Jako jedyni w Polsce prowadzimy certyfikacyjne szkolenia TRIZ dla specjalistów na I, II i III stopień MA TRIZ.

Udzielając się w pracach Zarządu MA TRIZ wyznaczamy kierunki rozwoju TRIZ na świecie.

Nasi trenerzy posiadają uprawnienia wszystkich w tym najwyższych poziomów certyfikacji MA TRIZ.

Nasz zespół

Return to top of page
X
X
X