Pragmatyczne innowacje – from don’t know to know-how.

Opis ogólny Pragmatyczne innowacje można zdefiniować jako celowe zastosowanie przepływu wiedzy w celu przyspieszenia wewnętrznej innowacyjności i/lub jednocześnie rozszerzenia rynku (dla produktu/technologii) pozwalającego na jej zastosowanie na zewnątrz. Kiedy już pragmatyczne innowacje zostaną wprowadzone do firmy, ich granice stają się przeźroczyste, co pozwala na połączenie zasobów przedsiębiorstwa z zewnętrznymi współpracownikami. Pragmatyczne innowacje to „dwukierunkowa droga” – pozwala na rozwiązanie własnego problem technicznego jak i również na znalezienie nowego rynku dla rozwiązania/technologii, którą firma już posiada.
Podczas jednodniowego seminarium, zaprezentowane zostaną narzędzia pozwalające na praktyczne przećwiczenie koncepcji Pragmatycznych Innowacji. Zaprezentowane zostaną także narzędzia analityczne pozwalające na rozwiązywanie problemów, takie jak Poszukiwanie Ukierunkowane Funkcjonalnie (PUF). Poszukiwanie Ukierunkowane Funkcjonalnie dostarcza szereg potencjalnych rozwiązań, z których każde posiada własny zestaw wyzwań związanych z ich adaptacją. Poprzez odpowiednie rozłożenie kierunku każdego z rozwiązań – potencjalnej skuteczności technologii oraz stopnia trudności wdrożenia (czas i zasoby) – odnajdujemy te opcje, które ułatwią nam podjęcie decyzji. Odwrócone PUF pozwala z kolei na identyfikację nowych rynków dla istniejących technologii i materiałów.
Skuteczne wprowadzenie tych pragmatycznych narzędzi pozwala firmie na wykroczenie daleko poza własną dziedzinę działania i odnalezienie technologii, które mogą być kluczowe dla powstania przełomowej innowacji i/lub identyfikacji nowych fragmentów runku dla istniejących produktów lub technologii.
Słuchacze dowiedzą się jak:
  • Określić, którą technologię potrzebują dla konkretnego rozwiązania technicznego.
  • Odnaleźć potrzebną technologię poza swoją dziedziną działania za pomocą Poszukiwania Ukierunkowanego Funkcjonalnie (PUF).
  • Znaleźć nowe zastosowania/rynki dla ich produktu lub technologii.
Słuchacze uzyskają: Podstawowe i zaawansowane umiejętności pozwalające na ich natychmiastowe zastosowanie do rozwiązywania innowacyjnych problemów w codziennej pracy. Dla kogo jest ten kurs: Inżynierowie, managerowie rozwoju produktu, przedsiębiorcy, planiści strategiczni, brokerzy innowacji, menadżerzy innowacji. Wsparcie Po zakończeniu seminarium uczestnicy mogą otrzymać wsparcie przy rozwiązywaniu własnych projektów. Ta wiedza jest skutecznie stosowana w takich firmach, jak: General Electric, Intel, Procter & Gamble, Samsung, Hyundai Motor Company, ABB, Unilever, Philips, BMW, LG, General Motors, ENI, Boeing, Nestle, Alcoa, Whirlpool, Electrolux, Philip Morris, Mitsubishi Heavy Industries i wiele innych.
Prowadzący Prof. Sergei Ikovenko

TRIZ Master, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), profesor MIT. Przeprowadził ponad 900 szkoleń dotyczących innowacyjności oraz TRIZ dla firm z listy Fortune 500 na całym świecie.

Postać prof. Sergeia Ikovenko
Więcej informacji

Czas trwania wykładu
Jeden dzień, około 6 godzin.

Ilość uczestników
Nieograniczona.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Wszystkie seminaria