Skip links

Podręcznik Oslo

Osobom zainteresowanym zagadnieniami z zakresu gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji polecamy lekturę Podręcznika Oslo (Oslo Manual), który został opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Europejski Urząd Statystyczny.

Pobierz plik PDFPodręcznik Oslo

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem na I stopień certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)

Wszyscy zainteresowani systemowym i algorytmicznym podejściem do wynalazczości otrzymują materiał wymagany do uzyskania I-go stopnia certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ, a poprzez ćwiczenia praktyczne doświadczą tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny. Osoby, które uzyskały już certyfikat znajdą w podręczniku usystematyzowaną wiedzę, a także nowe inspirujące przykłady. Czytelnicy zapoznają się zarówno z narzędziami identyfikacji i analizy właściwych problemów innowacyjnych, jak i z narzędziami pozwalającymi na szybkie i skuteczne opracowanie rozwiązań.

Korzyści dla czytelnika

  • Uczy i dostarcza konkretnych narzędzi do tworzenia innowacji.
  • Zawiera materiał obejmujący współczesną TRIZ – najnowsze dostępne narzędzia.
  • Ćwiczenia kształtujące umiejętności pozwalające zastosować nabytą wiedzę w praktyce.
  • Narzędzia metodyki TRIZ zostały zebrane i przedstawione w sposób przystępny.
  • Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.
  • Zgodny z programem nauczania i wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
  • Materiał w zakresie wymaganym do zaliczenia egzaminu na I stopień i uzyskania certyfikatu MA TRIZ.

Polecamy także zapoznać się z ofertą seminariów na I stopień MA TRIZ

Brak wydarzenia

Return to top of page
X
X
X