Skip links

Audyt innowacyjny

Audyt innowacyjności to wykonywany w okresie 4-6 tygodni przegląd aktualnego stanu w określonym obszarze, kończący się raportem dla zamawiającego. Raport z audytu stanowi znakomity materiał do podjęcia decyzji o kierunku rozwoju i właściwej alokacji środków w poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa lub inwestycje w B+R.
ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Audyt innowacyjny

  • Analizujemy możliwość podjęcia działań w określonym obszarze produktowym i na nowych rynkach.
  • Określamy produkty i procesy w portfolio posiadające potencjał rozwoju.
  • Wskazujemy produkty zagrożone śmiercią rynkową.
  • Sprawdzamy możliwości obniżenia kosztów produkcji wybranych produktów i procesów.
  • Określamy innowacyjność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i wskazujemy możliwości jej poprawy.
  • Poszukujemy przyczyn niepowodzeń w celu ich eliminacji.

Audyt stanu innowacyjności to wykonywany w okresie 4-6 tygodni przegląd aktualnego w określonym obszarze, kończący się raportem dla Zamawiającego. Raport z audytu stanowi znakomity materiał do podjęcia decyzji o kierunkach rozwoju i właściwej alokacji środków w poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa lub inwestycje w B+R.

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X