Skip links

Warsztaty mają na celu praktyczny trening umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Odbywają się z wykorzystaniem narzędzi, z którymi na co dzień pracują specjaliści – praktycy TRIZ. Warsztaty prowadzone są na rzeczywistych przypadkach.

Formuła i etapy współpracy

ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Formuła i etapy współpracy.

 1. Umowa Poufności.

 • W pierwszym kroku Zleceniodawca i Novismo podpisują umowę poufności.
 1. Wybór tematów.

 • Zleceniodawca wstępnie przedstawia kilka spośród swoich bieżących prowadzonych projektów do  omówienia, z których wybrane zleci do rozwiązania.
 1. Opisanie zadań.

 • Zespoły Zleceniodawcy i Novismo spotykają się jednokrotnie w czasie ok. 4-6 godz. w celu opisania ich zgodnie z metodyką, procedurą z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu szablonów.
 •  Powstaje dokumentacja merytoryczna opisująca zadania.
 • Tworzona jest dokumentacja projektowa określająca m.in. kryteria sukcesu.
 1. Wstępna analiza.

 • Zespół Novismo wstępnie analizuje zadania pod kątem doboru narzędzi, czasu potrzebnego na stworzenie rozwiązań i wyceny ich realizacji.
 1. Wspólny wybór zadań.

 • Zleceniodawca i Novismo wybierają w pierwszym etapie współpracy najczęściej 2 zadania, które będą procedowane.

6. Oferta.

 • Novismo przedkłada Zamawiajacemu wiążącą ofertę handlową.
 1. Zamówienie.

 • Zleceniodawca wystosowuje stosowne zamówienie.
 1. Proces rozwiązania zadań.

 • Proces podzielony jest na III podstawowe etapy:

I etap – analityczny z przedstawieniem analizy stanu oraz koncepcji i kierunków rozwiązań.

II etap – generacja pomysłów i opisanie rozwiązań, najczęściej wielu, podzielonych na realizacje krótko- średnio- i długoterminowe.

III etap – uzasadnienie koncepcji, to praca nad wybranymi kilkoma opracowanymi rozwiązaniami interesującymi Zamawiającego i wskazanymi do wdrożenia.

 1. Realizacja

 • Czas realizacji. Novismo przystępuje do pacy nad zadaniami, która zajmuje od 6 do 8 tygodni  dla każdego etapu. Do 2 tygodni zajmuje przygotowanie raportu i przedłożenie Zamawiającemu.
 • Zaangażowanie Zespołu Zleceniodawcy. Pracownicy Zamawiającego angażowani są ok. 2 godz. tygodniowo najczęściej jest to 2 osoby dla każdego zadania w formule:
 1. co 2 tygodnie spotkanie w siedzibie Zamawiającego,
 2. co 2 tygodnie rozmowa telefoniczna, Skype, przygotowanie dodatkowych materiałów i przesłanie zaszyfrowanym mailem.
 1. Raport i sprawozdanie.

 • Novismo dostarcza raport i dokumentację z każdego etapu oraz przedstawia Zamawiającemu wyniki w formie krótkiej prezentacji.
 • Następuje protokolarny odbiór raportu z wynikami pracy danego etapu przez Zamawiającego.
 1. Decyzja Zamawiającego.

 • Novismo składa ofertę kompleksową, wiążącą do przeprowadzenia całego 3-etapowego procesu analizy, rozwiązania zadania i uzasadnienia koncepcji.
 • Zamawiający decyduje po każdym etapie, czy kontynuować zamówienie określone ofertą.
 1. Korzyści dla Zamawiającego i minimalizacja ryzyka.

 • Zamawiający protokolarnie przyjmuje raport z danego etapu na podstawie wspólnie przyjętych KPI.
 • Zamawiający może uznać za wystarczające informacje przekazane po każdym z 3 etapów i nie kontynuować pracy w kolejnym etapie. Łącznie oferujemy 6 etapów. Opcjonalne to: IV etap – demonstrator, V etap – prototyp, VI etap – parasol patentowy.
 • Zamawiający w minimalnym stopniu angażuje cenny czas własnych pracowników otrzymując w krótkim czasie nowe rozwiązania. Novismo stanowi dla Zamawiającego w krótkim oznaczonym okresie dodatkowy zespół R&D z gwarancją otrzymania rozwiązań.
 • Wszystkie opracowania  po protokolarnym ich przyjęciu w pełni pozostają własnością intelektualną Zamawiającego.

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X