Skip links

Warsztaty mają na celu praktyczny trening umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Odbywają się z wykorzystaniem narzędzi, z którymi na co dzień pracują specjaliści – praktycy TRIZ. Warsztaty prowadzone są na rzeczywistych przypadkach.

Obszary zastosowania TRIZ

Narzędzia metodyki TRIZ mają zastosowanie w obszarze systemów technicznych. Systemem technicznym, w odróżnieniu od systemów biologicznych nazywamy wszystko, co zostało stworzone ręką człowieka na podstawie jego twórczości intelektualnej.

ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Główne obszary zastosowania pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ

Obszary zastosowania TRIZ, która pozwala na skuteczną realizacje następujących projektów:

 1. Usprawnienie produktów i procesów.
 2. Rozwój nowych produktów i procesów.
 3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
 4. Tworzenie skutecznej strategii dla własności intelektualnej.
 5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
 6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
 7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
 8. Weryfikacja technologii w kierunku jej komercjalizacji.
 9. Ocena technologii w kierunku jej komercjalizacji.
 10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
 11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
 12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
 13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
 14. Obniżenie kosztów produkcji.
 15. Inteligentna logistyka i inteligentny łańcuch dostaw.
 16. Analityczny przegląd rynku.
Pełny opis obszarów zastosowania TRIZ

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X