Opis szkolenia Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami metody TRIZ i jej narzędziami w zakresie innowacji produktowej. Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z innowacją produktową. Szkolenie składa się z wykładu oraz ćwiczeń praktycznych (rozwiązywanie zadań). Co uzyskają uczestnicy Podstawowy zakres praktycznego wykorzystania następujących narzędzi TRIZ:
 • analiza funkcyjna,
 • analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego,
 • trimming w projektowaniu urządzeń,
 • zasady wynalazcze i matryca sprzeczności,
 • algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej,
 • zasady rozwoju systemów technicznych,
 • wprowadzenie do systemu standardów wynalazczych,
 • wprowadzenie do strategii patentowych TRIZ.
Prowadzone przez nas szkolenia:
 • są jedynymi na rynku polskim szkoleniami certyfikacyjnymi zgodnymi z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ),
 • są prowadzone zgodnie z programem wykorzystywanym podczas szkoleń działów R&D takich firm jak Samsung, Hyundai, GE, Intel, P&G, Siemens, Philips,
 • obejmują cały zakres wiedzy TRIZ,
 • uczą posługiwania się najnowszymi narzędziami analitycznymi i strategicznymi TRIZ,
 • są prowadzone przez specjalistę TRIZ III stopnia, akredytowanego trenera MA TRIZ - dr Sergeya Yatsunenko,
 • są organizowane przez certyfikowanych specjalistów MA TRIZ i członków Rady Programowej Fundacji TRIZ Polska,
 • pozwalają uzyskać certyfikaty MA TRIZ, cenione przez działy HR firm na całym świecie.
Webinar z profesorem Ikovenko poprzedzający seminarium. Podczas webinaru prof. Sergei Ikovenko przedstawił krótkie wprowadzenie do TRIZ, wyjaśnił, dlaczego warto zainwestować swój czas w naukę tej metody oraz omówił tematy poruszane podczas seminarium. Zobacz również wideo-podsumowanie konferencji TRIZ Kick-off Meeting 2015
Prelegent Dr Sergey Yatsunenko

Specjalista TRIZ III stopnia, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska, członek Rady Programowej Fundacji TRIZ-Polska, doktor fizyki.

Nota biograficzna dr Sergeya Yatsunenko
Autor programu nauczania Prof. Sergei Ikovenko

TRIZ Master, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), profesor MIT. Przeprowadził ponad 900 szkoleń dotyczących innowacyjności oraz TRIZ dla firm z listy Fortune 500 na całym świecie.

Postać prof. Sergeia Ikovenko
Informacje szczegółowe

Testy certyfikacyjne będą przeprowadzone zgodnie z wymogami certyfikacyjnymi MA TRIZ przez Prof. Sergeia Ikovenko - akredytowanego trenera MA TRIZ, specjalistę TRIZ V stopnia.

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.

Data seminarium
18-20 października 2017

Miejsce
Warszawa