Opis szkolenia Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami metody TRIZ i jej narzędziami w zakresie innowacji produktowej. Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z innowacją produktową. Szkolenie składa się z wykładu oraz ćwiczeń praktycznych (rozwiązywanie zadań). Co uzyskają uczestnicy Podstawowy zakres praktycznego wykorzystania następujących narzędzi TRIZ:
 • analiza funkcyjna,
 • analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego,
 • trimming w projektowaniu urządzeń,
 • zasady wynalazcze i matryca sprzeczności,
 • algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej,
 • zasady rozwoju systemów technicznych,
 • wprowadzenie do systemu standardów wynalazczych,
 • wprowadzenie do strategii patentowych TRIZ.
Prowadzone przez nas szkolenia:
 • są jedynymi na rynku polskim szkoleniami certyfikacyjnymi zgodnymi z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ),
 • są prowadzone zgodnie z programem wykorzystywanym podczas szkoleń działów R&D takich firm jak Samsung, Hyundai, GE, Intel, P&G, Siemens, Philips,
 • obejmują cały zakres wiedzy TRIZ,
 • uczą posługiwania się najnowszymi narzędziami analitycznymi i strategicznymi TRIZ,
 • są prowadzone przez specjalistów TRIZ III stopnia, akredytowanych trenerów MA TRIZ,
 • są organizowane przez certyfikowanych specjalistów MA TRIZ i członków Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska,
 • pozwalają uzyskać certyfikaty MA TRIZ, cenione przez działy HR firm na całym świecie.
Webinar z profesorem Ikovenko poprzedzający seminarium. Podczas webinaru prof. Sergei Ikovenko przedstawił krótkie wprowadzenie do TRIZ, wyjaśnił, dlaczego warto zainwestować swój czas w naukę tej metody oraz omówił tematy poruszane podczas seminarium. Zobacz również wideo-podsumowanie konferencji TRIZ Kick-off Meeting 2015
Nasi prelegenci Dr Sergey Yatsunenko

Specjalista TRIZ III stopnia, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska, członek Rady Programowej Fundacji TRIZ-Polska, doktor fizyki.

Nota biograficzna dr Sergeya Yatsunenko Dr Sergei Kobyakov

Specjalista TRIZ III stopnia, członek Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska, doktor fizyki.

Małgorzata Przymusiała

Specjalista TRIZ III stopnia, członek Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska, członek Rady Programowej Fundacji TRIZ-Polska.

Piotr Karendał

Specjalista TRIZ III stopnia, członek Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska, członek Rady Programowej Fundacji TRIZ-Polska.

Autor programu nauczania Prof. Sergei Ikovenko

TRIZ Master, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), profesor MIT. Przeprowadził ponad 900 szkoleń dotyczących innowacyjności oraz TRIZ dla firm z listy Fortune 500 na całym świecie.

Postać prof. Sergeia Ikovenko
Informacje szczegółowe

Testy certyfikacyjne będą przeprowadzone zgodnie z wymogami certyfikacyjnymi MA TRIZ przez Prof. Sergeia Ikovenko - akredytowanego trenera MA TRIZ, specjalistę TRIZ V stopnia.

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.

Data seminarium
7-9 lutego 2018

Miejsce
Warszawa