Opis szkolenia Kurs jest rozwinięciem podstawowego szkolenia TRIZ i prowadzony jest w formie wykładów połączonych z praktycznymi ćwiczeniami. Niektóre treści z podstawowego szkolenia zostają tu przypomniane i szerzej omówione. Prezentowane są także nowe, bardziej zaawansowane tematy, wymagające podstawowej znajomości zasad TRIZ. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią dotychczasowe i zdobędą nowe umiejętności stosowania technik TRIZ w codziennej pracy nad zagadnieniami innowacyjności. Zakres wiedzy uczestników zostanie wzbogacony o praktyczne umiejętności identyfikacji i rozwiązywania kluczowych problemów. Co uzyskają uczestnicy
 • Zupełnie nowe spojrzenie na nurtujące zadania poprzez zastosowanie modelu funkcyjnego.
 • Zestaw prostych w użyciu narzędzi do usprawniania zaawansowanych procesów.
 • Wypróbowane algorytmy niezmiernie przyspieszające tworzenia innowacyjnych rozwiązań.
Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w obszarze:
 • analiza funkcyjna,
 • analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego,
 • trimming w projektowaniu urządzeń,
 • zasady wynalazcze i matryca sprzeczności,
 • algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej,
 • zasady rozwoju systemów technicznych,
Nowe narzędzia i umiejętności:
 • Sprawdzoną wiedzę o narzędziach TRIZ służących do identyfikacji i rozwiązywania problemów w zakresie innowacji produktowej i procesów produkcji.
 • Umiejętność praktycznej analizy krzywej S.
 • Znajomość systemu standardowych rozwiązań wynalazczych.
 • Wiedzę o algorytmie rozwiązywania innowacyjnych zadań (ARIZ).
Program szkolenia
 • Przypomnienie materiału ze szkolenia podstawowego.
 • Analiza funkcyjna i trimming dla procesów technologicznych.
 • Transfer cech.
 • Modelowanie wepolowe i system standardowych rozwiązań wynalazczych.
 • Wprowadzenie do ARIZ (Algorytmu Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań).
 • Wprowadzenie do zasad rozwoju systemów technicznych (ZRST).
 • TRIZ dla strategii patentowych.
 • Oficjalny test certyfikacyjny MA TRIZ na II stopień.
Prowadzone przez nas szkolenia
 • są jedynymi na rynku polskim szkoleniami certyfikacyjnymi zgodnymi z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ),
 • są prowadzone zgodnie z programem wykorzystywanym podczas szkoleń działów R&D takich firm jak Samsung, Hyundai, GE, Intel, P&G, Siemens, Philips,
 • obejmują cały zakres wiedzy TRIZ,
 • uczą posługiwania się najnowszymi narzędziami analitycznymi i strategicznymi TRIZ,
 • są prowadzone przez TRIZ MASTER, Prezydenta MA TRIZ prof. MIT S. Ikovenko,
 • są organizowane przez certyfikowanych specjalistów MA TRIZ i członków Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska,
 • pozwalają uzyskać certyfikaty MA TRIZ, cenione przez działy HR firm na całym świecie.
Webinar z profesorem Ikovenko poprzedzający seminarium. Podczas webinaru prof. Sergei Ikovenko przedstawił krótkie wprowadzenie do TRIZ, wyjaśnił, dlaczego warto zainwestować swój czas w naukę tej metody oraz omówił tematy poruszane podczas seminarium. Zobacz również wideo-podsumowanie konferencji TRIZ Kick-off Meeting 2015
Prelegent Prof. Sergei Ikovenko

TRIZ Master, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), profesor MIT. Przeprowadził ponad 900 szkoleń dotyczących innowacyjności oraz TRIZ dla firm z listy Fortune 500 na całym świecie.

Postać prof. Sergeia Ikovenko
Informacje szczegółowe

Data seminarium
Czerwiec 2017

Miejsce
Warszawa

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.