Studyjny wyjazd do instytutu NICE w Chinach - marzec 2018 14 listopada 2017 / Krzysztof Józwa Czy możliwe jest oparcie gospodarki energetycznej Polski na węglu przy zachowaniu limitów wprowadzanych przez Radę UE oraz PE, a także z uwzględnieniem aspektów ekologicznych? Pragmatyczne Innowacje bazujące na metodyce TRIZ pomagają osiągnąć taki cel sprawnie tworząc nowatorskie rozwiązania techniczne. Ponadto wybrane narzędzia metodyki umożliwiają również skutecznie wspierać strategiczne planowanie. Rząd polski pozostał osamotniony w walce o limity CO2 oraz odsunięty o... TRIZ i nietechniczne dziedziny 5 maja 2017 / Piotr Karendał Bardzo często podczas konsultacji metodycznych lub szkoleń uczestnicy pytają o to, czy da się zastosować narzędzia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) do radzenia sobie z problemami nietechnicznymi. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Z jednej strony kiedy Henryk Altszuller tworzył jej założenia, przyświecała mu głównie idea metody pozwalającej na osiągnięcie kontrolowanej innowacji rozumianej jako produkt. Jednakże z czasem, gdy sama TRIZ zaczęła swój int... TRIZ to nie tylko Matryca Sprzeczności! 20 maja 2016 / Piotr Karendał, dr Sergey Yatsunenko, Małgorzata Przymusiała, dr Serhiy Kobyakov Według Teorii Rozwiązywania Zadań Innowacyjnych (TRIZ) cały otaczający nas świat złożony jest z dwóch rodzajów systemów: biologicznych i technicznych. Za system biologiczny uznamy każdy twór będący dziełem natury. Każdy z nich podlega pewnym prawom, w tym najbardziej istotnemu – prawu ewolucji. Z kolei systemy techniczne to wszystko, co zostało stworzone przez człowieka. W ujęciu tym za system techniczny uznamy zarówno samochód, długopis, wiersz lub obraz, jak i organiza... Od małego do wielkiego 11 listopada 2015 / Piotr Frydrych Mały biznes zaczyna się od znalezienia lokalnej niszy. Wielu młodym firmom pozwala to zdobyć doświadczenie i rozwijać się z dala od dużych konkurentów. Lokalny rynek sprawia, że to, co dla dużej firmy jest mało opłacalne, dla mniejszego gracza okazuje się bardzo atrakcyjne. Jednak w miarę wzrostu organizacji i zdobywania popularności, bycie dużą rybą w małym stawie zaczyna być niewygodne. Z jednej strony warto rozwijać biznes, z drugiej nie można przekroczyć możliwości ... TRIZ a innowacyjność 6 listopada 2015 / Piotr Karendał Raport porównawczy "TRIZ a innowacyjność" w swoich założeniach ma przybliżyć Państwu dane dotyczące statystycznego ujęcia potencjału innowacyjnego wybranych państw na świecie oraz wykorzystywania przez nich metodologii Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Jego głównym celem jest zasygnalizowanie i zbadanie korelacji, jakie mogą występować pomiędzy innowacyjnym potencjałem oraz - co szczególnie istotne z perspektywy przeprowadzonej analizy - widocznym wpływem zast... Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ 27 października 2015 / Sergey Yatsunenko W dniach 6 – 9 lipca 1999 roku w Pietrozawodsku odbył się pierwszy założycielski zjazd, na którym utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Wykładowców, Analityków i Użytkowników Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Założycielami stowarzyszenia było 19 społecznych organizacji z 8 krajów świata, m.in.: z USA, Francji, Litwy, Estonii i innych, które przysłały ponad 120 delegatów. Międzynarodowa Asocjacja TRIZ (MATRIZ) jest pełnoprawnym kontynuatorem As... Czy trudno jest zostać wynalazcą? 23 października 2015 / Piotr Karendał Wielokrotnie powtarza się, że w tworzeniu czegoś nowego, niezależnie czy mówimy tu o muzyce, poezji, budowlach bądź też maszynach, niezbędnym i najważniejszym elementem, oprócz wiedzy i umiejętności, jest bliżej niesprecyzowane natchnienie – moment olśnienia, w którym rozwiązanie naszego problemu nagle staje się tak bardzo oczywiste, że aż dziw bierze, iż nikt przed nami (a także my sami), nie uwzględnialiśmy przedtem takiego sposobu. Ten szczególny moment pojawienia s... TRIZ na świecie 18 września 2015 / Piotr Karendał Zaprezentowany materiał jest efektem analizy niemalże dwunastu tysięcy przypadków, a więc wszystkich osób certyfikowanych dostępnych w bazie MA TRIZ. Jest on próbą ukazania ilościowego i statystycznego obrazu sytuacji TRIZ na świecie. Choć nie zawsze wszystkie dane były dostępne, opracowanie zawiera ogólne zestawienie ilości certyfikacji na świecie, ilości poszczególnych stopni certyfikacji, a także udziału kobiet i mężczyzn w certyfikowaniu TRIZ. Opisany tu materiał b... Biografia Henryka Altszullera 24 sierpnia 2014 / Sergey Yatsunenko Henryk Saulowicz Altszuller (pseudonim Henryk Altow) - autor TRIZ (Teorii Rozwiązywania Zadań Innowacyjnych) oraz TROT (Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej), wynalazca, pisarz. Urodził się 15 października 1926r. w Taszkiencie (ZSRR, Uzbekistan) w rodzinie dziennikarzy. W 1931r. rodzina przeniosła się do Baku (ZSRR, Azerbejdżan). Z wyróżnieniem ukończył szkołę średnią. Studiował w Azerbajdżańskim Instytucie Przemysłowym (wykształcenie niepełne wyższe). Będąc na pierws... Czym jest TRIZ... 24 sierpnia 2014 / Sergey Yatsunenko Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) nauka pozwalająca nie tylko identyfikować i rozwiązywać zadania twórcze z dowolnej dziedziny wiedzy, ale również rozwijać innowacyjne myślenie i cechy osobowości twórczej. Często podstawą rozwiązania innowacyjnego zadania jest, na pierwszy rzut oka, „szalony” pomysł. TRIZ pozwala nie tylko być przygotowanym na takie „szalone” pomysły, ale również generować je. Główne funkcje TRIZ: systemowe rozwiązywanie dowolnie...