Skip links

Darmowa wysyłka przez cały grudzień!

Przez cały grudzień mogą Państwo zamówić podręcznik na 1. stopień certyfikacji TRIZ z darmową wysyłką. Zapraszamy do skorzystania z promocji!

Więcej o podręczniku Novismo:

Pozyskaj wiedzę i narzędzia do tworzenia innowacji

Wszyscy zainteresowani systemowym i algorytmicznym podejściem do wynalazczości otrzymują materiał wymagany do uzyskania 1. stopnia certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), a poprzez ćwiczenia praktyczne doświadczą tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny. Osoby, które uzyskały już certyfikat znajdą w podręczniku usystematyzowaną wiedzę, a także nowe inspirujące przykłady. Czytelnicy zapoznają się zarówno z narzędziami identyfikacji i analizy właściwych problemów innowacyjnych, jak i z narzędziami pozwalającymi na szybkie i skuteczne opracowanie rozwiązań.

Korzyści dla czytelnika

  • Uczy i dostarcza konkretnych narzędzi do tworzenia innowacji.
  • Zawiera materiał obejmujący współczesną TRIZ – najnowsze dostępne narzędzia.
  • Ćwiczenia kształtujące umiejętności pozwalające zastosować nabytą wiedzę w praktyce.
  • Narzędzia metodyki TRIZ zostały zebrane i przedstawione w przystępny sposób.
  • Zgodny z programem nauczania i wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
  • Materiał w zakresie wymaganym do zaliczenia egzaminu na 1. stopień i uzyskania certyfikatu MA TRIZ.
  • Pierwszy i jedyny w Polsce podręcznik do nauki Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ.

Do wszystkich zamówień III wydania dodajemy nieodpłatnie praktyczną Matrycę Altszullera oraz listę 40 Zasad Wynalazczych w wersji papierowej!

Wszystkie aktualności
Return to top of page
X
X
X