Skip links

Konferencja „POMIĘDZY NAUKAMI”

Na zaproszenie Wydziałowej Rady Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wzięliśmy udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „POMIĘDZY NAUKAMI”, która odbyła się w dniach 19-20 września 2019 roku w chorzowskim Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Dr S. Yatsunenko, specjalista 4. Stopnia MA TRIZ przeprowadził seminarium pt.: „Współczesna TRIZ jako narzędzie w pragmatycznych innowacjach”, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy zapoznali się z narzędziami Pragmatycznych innowacji, które mogą zastosować w codziennej swojej pracy naukowej i często komercjalizacji jej wyników. Wielu z nich pytało o możliwość udziału i deklarowało uczestnictwo w szkoleniach certyfikacyjnych na specjalistów MA TRIZ.

Wszystkie aktualności
Return to top of page
X
X
X