Skip links

Relacja z konferencji „Kongres Programu dla Śląska. Nowoczesność i tożsamość regionu.”

W dniach 2-3 października 2019 r. odbyła się konferencja „Kongres Programu dla Śląska. Nowoczesność i tożsamość regionu”. Na zaproszenie Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego, w roli eksperta w panelu dyskusyjnym „Automatyzacja i robotyzacja” firmę Novismo reprezentował Dyrektor Merytoryczny dr Sergey Yatsunenko.

Dyskusja wykazała, że jeśli procesy automatyzacji i robotyzacji mają być wdrożone, a mając na uwadze starzenie się społeczeństwa, niedostatek rąk do pracy, szczególnie tej uciążliwej, obserwując zaawansowanie w tym obszarze innych rozwiniętych krajów oraz trendy, staje się to koniecznością.

Podczas spotkania mówiono o potrzebie uruchomienia narzędzi takich jak zachęty podatkowe, zwiększenie nakładów na B+R czy na innowacje wdrażane metodycznie w sposób pragmatyczny.

Eksperci panelu w składzie:

  • Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
  • Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  • Arkadiusz Babczuk – Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów
  • Sergey Yatsunenko – Dyrektor Merytoryczny, Novismo
  • Leszek Olejarz – Wiceprezes Zarządu, AIUT
  • Dawid Idzior – Członek Zarządu, Rockwell

po dyskusji z uczestnikami podjęli decyzję o zebraniu wniosków, opracowaniu raportu w postaci rekomendacji i złożenia go na ręce Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego.

Wszystkie aktualności
Return to top of page
X
X
X