Skip links

Algorytm Rozwiązywania Sprzeczności Fizycznej

1Czy Sprzeczność Fizyczna może być rozwiązana przez rozdzielenie w przestrzeni? (gdzie?)takzasady wynalazcze:1,2,3,7,4,17
nieJeżeli nie, uzasadnić i przejść do punktu 2:
2Czy Sprzeczność Fizyczna może być rozwiązana przez rozdzielenie w czasie? (kiedy?)takzasady wynalazcze:9,10,11,15, 34
nieJeżeli nie, uzasadnić i przejść do punktu 3:
3Czy Sprzeczność Fizyczna może być rozwiązana przez rozdzielenie w relacji? (dla kogo?)takzasady wynalazcze:3,17,19, 31, 32, 40
nieJeżeli nie, uzasadnić i przejść do punktu 4:
4Czy Sprzeczność Fizyczna może być rozwiązana przez rozdzielenie na poziomie systemowym?takzasady wynalazcze:1, 5,12, 33
nieJeżeli nie, uzasadnić i przejść do punktu 5:
5Czy Sprzeczność Fizyczna może być rozwiązana przez rozdzielenie w kierunku? (w którą stronę?)takzasady wynalazcze:4, 40, 35,14,17, 32
nieJeżeli nie, uzasadnić i przejść do punktu 6:
6Czy Sprzeczność Fizyczna może być rozwiązana przez spełnienie sprzecznych wymagań?takzasady wynalazcze:13, 28, 35, 36, 37, 38, 39
nieJeżeli nie, uzasadnić i przejść do punktu 7:
7Czy Sprzeczność Fizyczna może być rozwiązana przez obejście sprzecznych wymagań?takzasady wynalazcze:25, 6,13
nieNależy zmienić sformułowanie Sprzeczności Fizycznej.

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Zgodne z programem nauczania MA TRIZ, rejestracja w bazach specjalistów KRS TRIZ i MA TRIZ

Czytaj dalej

Podręcznik na 1. stopień TRIZ

Napisany przez praktyków TRIZ, zgodny z wymogami certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ

Zobacz więcej
Return to top of page
X
X
X