Skip links

Czym jest TRIZ

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ)

nauka pozwalająca nie tylko identyfikować i rozwiązywać zadania twórcze z dowolnej dziedziny wiedzy, ale również rozwijać innowacyjne myślenie i cechy osobowości twórczej. Często podstawą rozwiązania innowacyjnego zadania jest, na pierwszy rzut oka, „szalony” pomysł. TRIZ pozwala nie tylko być przygotowanym na takie „szalone” pomysły, ale również generować je.

 

Główne funkcje TRIZ:

 • systemowe rozwiązywanie dowolnie skomplikowanych zadań twórczych i innowacyjnych bez wykorzystania mało efektywnej metody prób i błędów,
 • prognoza rozwoju systemów technicznych pozwalająca na uzyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań,
 • rozwój cech twórczej osobowości (wyobraźni, myślenia oraz twórczych zespołów).

 

Pomocnicze funkcje TRIZ:

 • wykrywanie problemów w istniejących i rozwijających się systemach technicznych,
 • rozwiązywanie zadań naukowych i badawczych,
 • wykrywanie problemów i przyczyn awarii systemów technicznych,
 • maksymalizacja efektywnego wykorzystanie istniejących zasobów,
 • obiektywna ocena (wprowadzanych) rozwiązań,
 • usystematyzowanie wiedzy.

 

TRIZ pozwala:

 • zidentyfikować i usunąć „wąskie gardła”,
 • obniżyć koszty produkcji,
 • obniżyć koszty technologiczne,
 • poprawić jakość produktu,
 • ułatwić pracę twórczą,
 • wykryć i usunąć awarie systemów technicznych.

 

TRIZ – to unikatowe narzędzie do:

 • poszukiwania nieszablonowych pomysłów,
 • identyfikowania i rozwiązywania codziennych oraz niestandardowych problemów,
 • wyboru perspektywicznych kierunków rozwoju techniki i technologii oraz obniżenia nakładów na ich opracowanie i produkcję,
 • rozwoju twórczego myślenia,
 • kształtowania twórczej osobowości i zespołów.

 

Co daje szkolenie TRIZ?

 • umiejętność formułowania sedna zadania,
 • umiejętność prawidłowego określania kierunków rozwiązania zadania,
 • wiedzę o sposobach systematycznego poszukiwania informacji o zadaniu,
 • możliwość odejścia od standardowych (rutynowych) rozwiązań,
 • umiejętność myślenia logicznego, alogicznego i systemowego,
 • znaczne zwiększenie wydajności procesu twórczego,
 • znaczne skrócenie czasu rozwiązania zadania,
 • umiejętność świeżego spojrzenia na rutynowe czynności,
 • impuls do rozpoczęcia działań innowacyjnych (wynalazczych),
 • rozszerzenie światopoglądu.

 

TRIZ zyskał uznanie i popularność nie tylko w Rosji (gdzie został stworzony), ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, wiodących państwach Europy, Izraelu, Japonii, Korei Południowej, Chinach, Australii, oraz w krajach Ameryki Południowej.

Wszystkie artykuły
Return to top of page
X
X
X