Skip links

Polska i świat po pandemii będą inne

Najważniejsze sprawy na dzisiaj to zdrowie i bezpieczeństwo.

To zdumiewające, choć znane w historii naszego narodu, ale za każdym razem fascynujące, jak bardzo potrafimy zjednoczyć się i współpracować w obliczu zagrożenia. W normalnym czasie Polacy podzieleni, zabiegani, zajęci własnymi sprawami, teraz z dnia na dzień połączeni i wspierający się wzajemnie w oddolnych inicjatywach. Ta narodowa mobilizacja jest budująca i pozwala nam lepiej zadbać o najważniejsze wartości, jakimi są zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

Gdy niebawem wrócimy do normalności…

Granice zostały zamknięte, łańcuchy dostaw i przepływy towarów znacząco ograniczone. To również zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

Jednym z ważniejszych wniosków, jaki nasuwa się w biznesie w obecnej sytuacji, jest konieczność – w jak najbliższej perspektywie – przywrócenia w Polsce rodzimej produkcji dóbr. Dotyczy to wielu sektorów, które przeniosły i szybko rozwinęły produkcję w lokalizacjach o niższych kosztach. Od parametru taniego wytwarzania nie ma odwrotu – to jedna z cech konkurencyjności. Aby być konkurencyjnym, aby zastąpić tanią siłę roboczą, potrzebne są nowatorskie rozwiązania, w szczególności dotyczące automatyzacji. W obecnej sytuacji innowacje będą musiały być tworzone znacznie szybciej i z bliskim pewności prawdopodobieństwem odniesienia sukcesu. Niezbędne będą także umiejętności sprawnego wdrożenia nowych rozwiązań. To wszystko zapewniają Pragmatyczne Innowacje na podstawie Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Novismo już od roku 2016 prowadzi szkolenia dotyczące tych zagadnień, jednocześnie pracując nad projektami konsultingowymi, których efekty są  z sukcesami wdrażane w przedsiębiorstwach.

W dniach 02-03 października 2019r. zostaliśmy zaproszeni przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, pana Jerzego Kwiecińskiego oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną do udziału w dyskusji „Automatyzacja i robotyzacja – wyzwanie dla Śląska” podczas Kongresu „Program dla Śląska. Nowoczesność i tożsamość regionu”, o czym informowaliśmy TUTAJ.

Wykazaliśmy już (i zostało to dostrzeżone na rynku), że jesteśmy znakomicie przygotowani, aby przekazywać polskim przedsiębiorcom wiedzę, jak skutecznie tworzyć innowacje w sposób systemowy, niezależny od wrodzonych zdolności. Ta wiedza i umiejętność jej wykorzystania w praktyce to coraz bardziej pilna konieczność, zatem zapraszamy na nasze zajęcia. Ogromnym wsparciem jest dofinasowanie szkoleń dla przedsiębiorców MMŚP w programie Akademia Menadżera PARP. Wspólnie możemy w krótkim czasie przywrócić polskiej gospodarce rodzimą produkcję znacznej części dóbr wytwarzanych z wykorzystaniem metodycznie opracowywanych innowacji. Powrót do lokalnej produkcji to jeden z pomysłów na odnalezienie się w niełatwej rzeczywistości gospodarczej okresu pandemii i po pandemii. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do potrzebnych artykułów to podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Jak powiedział Thomas Fuller:  „Wszystko jest trudne zanim stanie się proste”. Tworzenie innowacji z wykorzystaniem Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ we współpracy z Novismo staje się proste.

Wszystkie artykuły
Return to top of page
X
X
X