Skip links

Czym jest TRIZ

Zbiór narzędzi do ulepszania istniejących rozwiązań technicznych i tworzenia innowacji

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań to systematyczna metodologia rozwiązywania złożonych problemów technicznych i wspierania innowacji. TRIZ opiera się na zasadzie, że rozwój systemów inżynieryjnych może podążać przewidywalnymi wzorcami, zamiast polegać wyłącznie na przypadkowej inspiracji lub indywidualnym geniuszu.

Metodologia innowacyjnego rozwiązywania problemów

Jedną z głównych zalet TRIZ jest jej uporządkowane podejście do rozwiązywania problemów. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, TRIZ wykorzystuje szeroki zestaw narzędzi i zasad, które prowadzą użytkowników przez logiczny proces, zapewniając, że innowacja nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem celowego i strategicznego planowania. Nowoczesna TRIZ nie ogranicza się do rozwiązywania bieżących problemów technicznych, ale obejmuje również planowanie strategiczne i długoterminowy rozwój. Integruje perspektywy biznesowe i techniczne, pozwalając firmom na dostosowanie strategii innowacyjnych do celów biznesowych. Ta integracja zapewnia, że opracowywane innowacje są nie tylko technologicznie wykonalne, ale także komercyjnie opłacalne. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana przez 50% najcenniejszych marek świata do opracowywania nowych produktów, udoskonalania istniejących technologii, optymalizacji procesów produkcyjnych, przewidywania przyszłych trendów itp. Skuteczność TRIZ w dziedzinach technicznych doprowadziła do ewolucji metody, obejmując aspekty strategii biznesowej, marketingu i rozwoju organizacyjnego. Ta integracja zapewnia spójność innowacji zarówno w aspektach technicznych, jak i biznesowych firmy, co czyni TRIZ wszechstronnym narzędziem do holistycznego rozwoju.

Obszary zastosowania TRIZ

Główne obszary zastosowania Pragmatycznych Innowacji
na podstawie TRIZ

Zobacz więcej

Ścieżka kompetencji TRIZ

Wiedza i umiejętności nabywane w trakcie
szkoleń certyfikacyjnych

Zobacz więcej
Return to top of page
X
X
X