Skip links

Wsparcie kadry naukowej

Uzupełnienie wiedzy oraz nowe spojrzenie na programy nauczania i tworzenie innowacyjnych rozwiązań

Szkolenie dla pracowników naukowych i administracyjnych uczelni przygotowujemy indywidualnie, wg potrzeb i harmonogramu zajęć zamawiającego. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, zawsze jest zgodne z wymogami MA TRIZ. Po zaliczonym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat i zostają wpisani na międzynarodową listę obejmującą obecnie ok. 25 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).

Certyfikacyjne programy szkoleń dla pracowników naukowych i administracyjnych

 • Programy prowadzone są zgodnie z publikowanymi wytycznymi nauczania MA TRIZ.
 • Obejmują wszystkie zagadnienia współczesnej TRIZ.
 • Wzorujemy się na doświadczeń nauczania studentów we Włoszech i USA.
 • Uczestnicy otrzymują wszystkie potrzebne materiały w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Odbycie pełnego programu pozwala samodzielnie prowadzić zajęcia ze studentami w zakresie pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.
 • Wspólny słownik zamówień (CVP): 80.51.00.00-2.

Program wsparcia dla pracowników naukowych i administracyjnych uczelni przygotowujemy indywidualnie, wg potrzeb i harmonogramu zajęć Zamawiającego. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, odnosi się do oficjalnie publikowanych wymów MA TRIZ. Po zaliczonym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat i mogą być wpisani na międzynarodową listę obejmującą obecnie ponad 26 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA). Odbycie pełnego programu na pozioie 1, 2 i 3 stopnia zgodnie z publikowanymi wymogami MA TRIZ upoważnia do uzyskania akredytacji i samodzielnego nauczania studentów.

 • Metody aktywacji twórczego myślenia i generowania pomysłów – rodzaje, podstawy, obszary zastosowania, ranking przydatności;
 • Podstawy innowacji – historia rozwoju innowacji, rodzaje innowacji ze względu na obiekt innowacji, ich radykalność i źródło pochodzenia;
 • Historia rozwoju Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań i stworzenia MA TRIZ;
 • Podstawowe pojęcia TRIZ – przedmiot nauki TRIZ, aparat pojęciowy, podstawowe pojęcia metodyki w odniesieniu do systemów technicznych i nietechnicznych;
 • Analiza funkcyjna dla produktów – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy funkcyjnej do identyfikacji wad funkcyjnych systemu technicznego;
 • Diagram funkcjonalno-kosztowy;
 • Trimming dla produktów – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania trimmingu do identyfikacji problemów treningowych;
 • Analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego wad – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy łańcucha przyczynowo-skutkowego wad do identyfikacji ukrytych wad kluczowych;
 • Zasoby i analiza zasobów – analiza zasobów systemu technicznego, algorytm wyboru odpowiedniego zasobu;
 • Sprzeczność techniczna, formułowanie sprzeczności technicznej i zasady rozwiązywania sprzeczności technicznej – omówienie; podstawy formułowania sprzeczności technicznej, parametry i algorytm przejścia od sprzeczności ogólnej do sprzeczności typowej;
 • Matryca Altszullera jako narzędzie do rozwiązywania sprzeczności technicznej – omówienie; podstawy wykorzystania matrycy Altszullera;
 • Sprzeczność fizyczna, formułowanie sprzeczności fizycznej i zasady rozwiązywania sprzeczności fizycznej – omówienie; podstawy formułowania sprzeczności fizycznej, parametry i algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej;
 • Szczegółowe omówienie tematów z wykorzystaniem przykładów praktycznych – zrozumienie istoty i podstawowych pojęć TRIZ i analizy funkcyjnej; przeprowadzenie analizy funkcyjnej dla produktów, identyfikacji komponentów systemu i supersystemu systemu technicznego, formułowania głównej funkcji systemu technicznego i jego komponentów, modelowania funkcyjnego systemu technicznego, tworzenia łańcucha przyczynowo- skutkowego wad i jego analizy, przeprowadzenie trimmingu dla produktów i formułowania problemów trimmingowych, formułowania sprzeczności technicznej i jej rozwiązania z wykorzystaniem matrycy Altszullera, formułowanie sprzeczności fizycznej i jej rozwiązywanie z wykorzystaniem zasad innowacyjnych.

Jak wyglądają szkolenia Novismo?

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

Nasi klienci

Szkolenia przeprowadziliśmy dla kadry naukowej, pracowników i studentów:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)
 • MIT Enterprise Forum Poland
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

oraz pracowników licznych przedsiębiorstw, z którymi obowiązuje nas umowa poufności.

Zajęcia dla studentów

Nauczanie metodyki Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ w systemie semestralnym

Zobacz więcej

Jak pragmatycznie zacząć przygodę z TRIZ?

Przekształć metodycznie krok po kroku powstałą potrzebę i inspirację
w najlepszą decyzję.

Czytaj dalej
Pełna oferta Novismo
Return to top of page
X
X
X