Skip links

Zajęcia dla studentów

Nauczanie metodyki Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ w systemie semestralnym

Nauczanie semestralne dla studentów dostosowujemy do potrzeb i harmonogramu zajęć uczelni. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, zawsze jest zgodne z wymogami MA TRIZ. Po zaliczeniu egzaminu studenci otrzymują certyfikat i zostają wpisani na międzynarodową listę obejmującą obecnie ok. 25 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).

Semestralne szkolenia studentów z TRIZ

 • Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi programu nauczania publikowanymi przez MA TRIZ.
 • Program obejmuje wszystkie zagadnienia współczesnej TRIZ.
 • Agenda to łącznie 30 godzin nauki z najlepszymi trenerami.
 • Uczestnicy otrzymują materiały w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Szkolenie kończy się pisemnym testem – zaliczenie tego egzaminu poświadczane jest certyfikatem.
 • Wspólny słownik zamówień (CVP): 80.50.00.00-9.

Nasza oferta dla uczelni

Posiadamy opracowany i sprawdzony w praktyce program szkolenia studentów obejmujacy pragmatyczne innowacje na podstawie TRIZ w polskich uczelniach. Co ważne aurtorem programu nauczania jest prof. S. Ikovenko, w Polsce wzorowanego na tych stosowanych m.in. w MIT, czy Standfort University w USA.
Należy zwrócić uwagę, że studenci podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów-praktyków w zakresie pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ przyswajają obecnie najbardziej pożądane kompetencje poszukiwane przez pracodawców.
Studenci wybierają te kierunki, które pozwalają im uzyskać lepszy start i negocjować z pracodawcą najlepsze warunki pracy.

 • Metody aktywacji twórczego myślenia i generowania pomysłów – rodzaje, podstawy, obszary zastosowania, ranking przydatności;
 • Podstawy innowacji – historia rozwoju innowacji, rodzaje innowacji ze względu na obiekt innowacji, ich radykalność i źródło pochodzenia;
 • Historia rozwoju Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań i stworzenia MA TRIZ;
 • Podstawowe pojęcia TRIZ – przedmiot nauki TRIZ, aparat pojęciowy, podstawowe pojęcia metodyki w odniesieniu do systemów technicznych i nietechnicznych;
 • Analiza funkcyjna dla produktów – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy funkcyjnej do identyfikacji wad funkcyjnych systemu technicznego;
 • Diagram funkcjonalno-kosztowy;
 • Trimming dla produktów – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania trimmingu do identyfikacji problemów treningowych;
 • Analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego wad – omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy łańcucha przyczynowo-skutkowego wad do identyfikacji ukrytych wad kluczowych;
 • Zasoby i analiza zasobów – analiza zasobów systemu technicznego, algorytm wyboru odpowiedniego zasobu;
 • Sprzeczność techniczna, formułowanie sprzeczności technicznej i zasady rozwiązywania sprzeczności technicznej – omówienie; podstawy formułowania sprzeczności technicznej, parametry i algorytm przejścia od sprzeczności ogólnej do sprzeczności typowej;
 • Matryca Altszullera jako narzędzie do rozwiązywania sprzeczności technicznej – omówienie; podstawy wykorzystania matrycy Altszullera;
 • Sprzeczność fizyczna, formułowanie sprzeczności fizycznej i zasady rozwiązywania sprzeczności fizycznej – omówienie; podstawy formułowania sprzeczności fizycznej, parametry i algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej;
 • Szczegółowe omówienie tematów z wykorzystaniem przykładów praktycznych – zrozumienie istoty i podstawowych pojęć TRIZ i analizy funkcyjnej; przeprowadzenie analizy funkcyjnej dla produktów, identyfikacji komponentów systemu i supersystemu systemu technicznego, formułowania głównej funkcji systemu technicznego i jego komponentów, modelowania funkcyjnego systemu technicznego, tworzenia łańcucha przyczynowo- skutkowego wad i jego analizy, przeprowadzenie trimmingu dla produktów i formułowania problemów trimmingowych, formułowania sprzeczności technicznej i jej rozwiązania z wykorzystaniem matrycy Altszullera, formułowanie sprzeczności fizycznej i jej rozwiązywanie z wykorzystaniem zasad innowacyjnych.

Nasze dokonania

Jako jedyna firma w Polce przeprowadziliśmy pełne semestralne szkolenie dla studentów (wiosna 2018r.) na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w zakresie specjalizacji 1. stopnia zgodnie z publikowanymi wytycznymi MA TRIZ na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Przed nami kolejne dwa semestry nauczania!
Uzyskane wymagane wskaźniki w projekcie pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” nr POWER.03.01.00-00-K230/16, zostały wypełnione w stopniu 100/100, a zainteresowanie zajęciami przez studentów przerosło nasze oczekiwania.

Nasi klienci

Szkolenia przeprowadziliśmy dla kadry naukowej, pracowników i studentów:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH)
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)
 • MIT Enterprise Forum Poland
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

oraz pracowników licznych przedsiębiorstw, z którymi obowiązuje nas umowa poufności.

Wsparcie kadry naukowej

Uzupełnienie wiedzy oraz nowe spojrzenie na programy nauczania i tworzenie innowacyjnych rozwiązań

Zobacz więcej

Jak pragmatycznie zacząć przygodę z TRIZ?

Przekształć metodycznie krok po kroku powstałą potrzebę i inspirację
w najlepszą decyzję.

Czytaj dalej
Pełna oferta Novismo
Return to top of page
X
X
X