Skip links

Szkolenia TRIZ z dofinansowaniem do 80%

Certyfikacyjne szkolenia w zakresie 1 stopnia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ)
w programie Akademia Menedżera MŚP

Zarejestruj się na szkolenie

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinasowanie na szkolenie TRIZ

  1. Zarejestruj się na nasze szkolenie – formularz na stronie www, bądź e-mailem biuro@novismo.com
  2. Podpisz umowę o dofinasowanie, otrzymasz pełną opiekę operatora.
  3. Ukończ wybrane szkolenie.
  4. Złóż wniosek o zwrot kosztów w wysokości przyznanego dofinasowania.
Więcej informacji nt. szkoleń certyfikacyjnych TRIZ
Więcej informacji nt. programu Akademia Menedżera MŚP na stronie PARP

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenie TRIZ

Pracownicy, menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe, średnie)

Kategoria przedsiębiorstwaLiczba osób zatrudnionych 

i

Roczny obrót 

lub

Całkowity bilans roczny
Średnie< 250≤ 50 mln €≤ 43 mln €
Małe< 50≤ 10 mln €≤ 10 mln €
Mikro< 10≤ 2 mln €≤ 2 mln €

Do kogo kierujemy nasze szkolenia

  • właściciel firmy
  • menedżer i inżynier rozwoju
  • kierownik i inżynier działu B+R
  • specjalista 6Sigma, Lean, QFD, DFSS
  • specjalista planowania strategicznego
  • inżynier i pracownik techniczny
  • pracownik naukowy i student, głównie kierunków technicznych, na stażu, praktyce
  • rzecznik patentowy
  • wszyscy zainteresowani metodycznym, szybkim i efektywnym tworzeniem innowacji

Jaką wiedzę uzyskasz podczas szkolenia

W jaki sposób metodycznie, szybko i efektywnie tworzyć innowacje.

Ścieżka kompetencji TRIZ

Jak potwierdzamy ukończenie szkolenia

  • Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez operatora akredytowanego przez PARP.
  • Po ukończeniu szkolenia i wyrażeniu zgody RODO dane uczestnika ujawniane są w Krajowym Rejestrze Specjalistów TRIZ prowadzonym przez Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowym TRIZ Polska.
  • Po zdanym egzaminie operator przekazuje do Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, z siedzibą w USA) odpowiedni raport, na podstawie którego MA TRIZ wystawi uczestnikowi imienny międzynarodowy certyfikat 1 stopnia.
  • Dane uczestnika, po zdanym egzaminie i wyrażeniu zgody RODO, ujawniane są w ogólnodostępnej bazie danych specjalistów TRIZ prowadzonej przez MA TRIZ. Baza ma zasięg globalny, obecnie figuruje w niej ok. 30.000 specjalistów wszystkich stopni certyfikacji.
  • Operator szkolenia wystawia fakturę będącą podstawą do zwrotu kwot w ramach przyznanego dofinasowania.

Co zawiera pakiet szkoleniowy:

  • Materiały szkoleniowe w języku polskim, w wersji papierowej, oficjalnie zatwierdzone przez MA TRIZ do nauki dla kandydatów na 1 stopień certyfikacji.
  • Materiały piśmienne i pomocnicze.
  • Koszty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu.
  • Jeden egzamin poprawkowy (o ile będzie taka potrzeba) wraz z omówieniem popełnionych błędów.
  • Koszty przygotowania i tłumaczenia raportu do MA TRIZ.
  • Koszty przygotowania raportu dla Operatora PARP.
  • Koszty dyplomu i certyfikatu, ich dostarczenia do użytkownika i rejestracji w bazie danych KRS TRIZ Polska prowadzonej przez Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska oraz w globalnej bazie specjalistów prowadzonej przez MA TRIZ.
  • W przypadku szkoleń zamkniętych diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ i opracowanie indywidualnego programu szkolenia oraz agendy zajęć.
  • 2 godziny zdalnych konsultacji poszkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia.
  • Kupon z 30% rabatem na PODRĘCZNIK – zalecany materiał uzupełniający.

Organizator EK CONTACT

Kosmowska Ewa CONTACT
HR Business Support
www.supporthr.com.pl

Wykonawca: NOVISMO

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Zgodne z programem nauczania MA TRIZ, rejestracja w bazach specjalistów KRS TRIZ i MA TRIZ

Zobacz więcej

Otwarte warsztaty praktyczne

Praktyczny trening umiejętności nabytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego.

Zobacz więcej

Jak pragmatycznie zacząć przygodę z TRIZ?

Przekształć metodycznie krok po kroku powstałą potrzebę i inspirację
w najlepszą decyzję.

Zobacz więcej

Obszary zastosowania TRIZ

Metodyka ma zastosowanie w systemach technicznych, czyli wszystkim co zostało stworzone dzięki twórczości intelektualnej człowieka.

Zobacz więcej
Pełna oferta Novismo

Zarejestruj się na szkolenie

Nadchodzące wydarzenia publiczne organizowane przez zespół Novismo

202003cze(cze 3)08:0005(cze 5)17:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 (3) - 17:00 (5) Warszawa Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202008cze(cze 8)08:001017:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 (8) - 17:00 (10) Kraków Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202024cze(cze 24)08:0026(cze 26)17:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 - 17:00 (26) Katowice Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202001lip(lip 1)08:0003(lip 3)17:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 (1) - 17:00 (3) Poznań Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202008lip(lip 8)08:001017:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 (8) - 17:00 (10) Łódź Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202002wrz(wrz 2)08:0004(wrz 4)17:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 (2) - 17:00 (4) Białystok Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202016wrz(wrz 16)08:0018(wrz 18)17:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 - 17:00 (18) Rzeszów Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202021wrz(wrz 21)08:0023(wrz 23)17:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 - 17:00 (23) Szczecin Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202023wrz(wrz 23)08:0025(wrz 25)17:00Szkolenie na 1. stopień MA TRIZ08:00 - 17:00 (25) Wrocław Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:1 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202030lis(lis 30)08:0004gru(gru 4)17:00Szkolenie na 2. stopień MA TRIZ(listopad 30) 08:00 - (grudzień 4) 17:00 Warszawa Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:2 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

Return to top of page
X
X
X