Skip links

Szkolenia TRIZ z dofinansowaniem do 80%

Certyfikacyjne szkolenia w zakresie 1 stopnia Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ)
w programie Akademia Menedżera MŚP

Zarejestruj się na szkolenie

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinasowanie na szkolenie TRIZ

 1. Zarejestruj się na nasze szkolenie – formularz na stronie www, bądź e-mailem biuro@novismo.com
 2. Podpisz umowę o dofinasowanie, otrzymasz pełną opiekę operatora.
 3. Ukończ wybrane szkolenie.
 4. Złóż wniosek o zwrot kosztów w wysokości przyznanego dofinasowania.
Więcej informacji nt. szkoleń certyfikacyjnych TRIZ
Więcej informacji nt. programu Akademia Menedżera MŚP na stronie PARP

Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenie TRIZ

Pracownicy, menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe, średnie)

Kategoria przedsiębiorstwaLiczba osób zatrudnionych 

i

Roczny obrót 

lub

Całkowity bilans roczny
Średnie< 250≤ 50 mln €≤ 43 mln €
Małe< 50≤ 10 mln €≤ 10 mln €
Mikro< 10≤ 2 mln €≤ 2 mln €

Do kogo kierujemy nasze szkolenia

 • właściciel firmy
 • menedżer i inżynier rozwoju
 • kierownik i inżynier działu B+R
 • specjalista 6Sigma, Lean, QFD, DFSS
 • specjalista planowania strategicznego
 • inżynier i pracownik techniczny
 • pracownik naukowy i student, głównie kierunków technicznych, na stażu, praktyce
 • rzecznik patentowy
 • wszyscy zainteresowani metodycznym, szybkim i efektywnym tworzeniem innowacji

Jaką wiedzę uzyskasz podczas szkolenia

W jaki sposób metodycznie, szybko i efektywnie tworzyć innowacje.

Ścieżka kompetencji TRIZ

Jak potwierdzamy ukończenie szkolenia

 • Uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez operatora akredytowanego przez PARP.
 • Po ukończeniu szkolenia i wyrażeniu zgody RODO dane uczestnika ujawniane są w Krajowym Rejestrze Specjalistów TRIZ prowadzonym przez Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowym TRIZ Polska.
 • Po zdanym egzaminie operator przekazuje do Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, z siedzibą w USA) odpowiedni raport, na podstawie którego MA TRIZ wystawi uczestnikowi imienny międzynarodowy certyfikat 1 stopnia.
 • Dane uczestnika, po zdanym egzaminie i wyrażeniu zgody RODO, ujawniane są w ogólnodostępnej bazie danych specjalistów TRIZ prowadzonej przez MA TRIZ. Baza ma zasięg globalny, obecnie figuruje w niej ok. 30.000 specjalistów wszystkich stopni certyfikacji.
 • Operator szkolenia wystawia fakturę będącą podstawą do zwrotu kwot w ramach przyznanego dofinasowania.

Co zawiera pakiet szkoleniowy:

 • Materiały szkoleniowe w języku polskim, w wersji papierowej, oficjalnie zatwierdzone przez MA TRIZ do nauki dla kandydatów na 1 stopień certyfikacji.
 • Materiały piśmienne i pomocnicze.
 • Koszty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu.
 • Jeden egzamin poprawkowy (o ile będzie taka potrzeba) wraz z omówieniem popełnionych błędów.
 • Koszty przygotowania i tłumaczenia raportu do MA TRIZ.
 • Koszty przygotowania raportu dla Operatora PARP.
 • Koszty dyplomu i certyfikatu, ich dostarczenia do użytkownika i rejestracji w bazie danych KRS TRIZ Polska prowadzonej przez Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska oraz w globalnej bazie specjalistów prowadzonej przez MA TRIZ.
 • W przypadku szkoleń zamkniętych diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ i opracowanie indywidualnego programu szkolenia oraz agendy zajęć.
 • 2 godziny zdalnych konsultacji poszkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Kupon z 30% rabatem na PODRĘCZNIK – zalecany materiał uzupełniający.

Organizator EK CONTACT

Kosmowska Ewa CONTACT
HR Business Support
www.supporthr.com.pl

Wykonawca: NOVISMO

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Zgodne z programem nauczania MA TRIZ, rejestracja w bazach specjalistów KRS TRIZ i MA TRIZ

Zobacz więcej

Otwarte warsztaty praktyczne

Praktyczny trening umiejętności nabytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego.

Zobacz więcej

Jak pragmatycznie zacząć przygodę z TRIZ?

Przekształć metodycznie krok po kroku powstałą potrzebę i inspirację
w najlepszą decyzję.

Zobacz więcej

Obszary zastosowania TRIZ

Metodyka ma zastosowanie w systemach technicznych, czyli wszystkim co zostało stworzone dzięki twórczości intelektualnej człowieka.

Zobacz więcej
Pełna oferta Novismo

Zarejestruj się na szkolenie

Nadchodzące wydarzenia publiczne organizowane przez zespół Novismo

Brak wydarzenia

Return to top of page
X
X
X