Skip links

Podręcznik Oslo 2018

Innowacja to pojęcie, które można rozumieć na kilka sposobów. Używanie terminów bez dokładnego ich wyjaśnienia może prowadzić do nieporozumień. Aby temu zapobiec powstała publikacja mająca na celu uporządkowanie terminologii: zdefiniowano pojęcia, sposoby mierzenia oraz wykorzystania danych dotyczących innowacji.

Wydawnictwo przygotowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) oraz Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat) nosi tytuł
OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.
(Podręcznik Oslo 2018, Wytyczne dotyczące gromadzenia, raportowania i wykorzystywania danych dotyczących innowacji, wydanie czwarte)

Podręcznik Oslo 2018 (Polski)
Oslo Manual 2018 (English)

Darmowy dostęp: PDF

Podręcznik TRIZ na 1. stopień certyfikacji

Dowiedz się więcej

Wszyscy zainteresowani systemowym i algorytmicznym podejściem do wynalazczości otrzymują materiał wymagany do uzyskania 1. stopnia certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), a poprzez ćwiczenia praktyczne doświadczą tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny. Osoby, które uzyskały już certyfikat znajdą w podręczniku usystematyzowaną wiedzę, a także nowe inspirujące przykłady. Czytelnicy zapoznają się zarówno z narzędziami identyfikacji i analizy właściwych problemów innowacyjnych, jak i z narzędziami pozwalającymi na szybkie i skuteczne opracowanie rozwiązań.

Korzyści dla czytelnika

  • Uczy i dostarcza konkretnych narzędzi do tworzenia innowacji.
  • Zawiera materiał obejmujący współczesną TRIZ – najnowsze dostępne narzędzia.
  • Ćwiczenia kształtujące umiejętności pozwalające zastosować nabytą wiedzę w praktyce.
  • Narzędzia metodyki TRIZ zostały zebrane i przedstawione w przystępny sposób.
  • Zgodny z programem nauczania i wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
  • Materiał w zakresie wymaganym do zaliczenia egzaminu na 1. stopień i uzyskania certyfikatu MA TRIZ.
  • Pierwszy i jedyny w Polsce podręcznik do nauki Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ.

Do wszystkich zamówień III wydania dodajemy nieodpłatnie praktyczną Matrycę Altszullera oraz listę 40 Zasad Wynalazczych w wersji papierowej!

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Dowiedz się więcej

202316wrz(wrz 16)09:0017(wrz 17)17:00Warsztaty online po 1. stopniu MATRIZ09:00 - 17:00 (17) Online Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:Warsztatydostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

202318wrz(wrz 18)09:0026(wrz 26)17:00Szkolenie TRIZ 1. stopnia certyfikacji (online)09:00 - 17:00 (26) Online Organizator: Novismo Sp z o.o.

202330lis(lis 30)09:0008gru(gru 8)17:00Szkolenie TRIZ 2. stopnia certyfikacji (online)(listopad 30) 09:00 - (grudzień 8) 17:00 Online Organizator: Novismo Sp z o.o. typ/certyfikacja:2 stopieńdostępność:publiczne płatnejęzyk:polski

Return to top of page
X
X
X