Skip links

Program wsparcia dla kadry naukowej

Szkolenie dla pracowników naukowych i administracyjnych uczelni przygotowujemy indywidualnie, wg potrzeb i harmonogramu zajęć zamawiającego. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, zawsze jest zgodne z wymogami MA TRIZ. Po zaliczonym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat i zostają wpisani na międzynarodową listę obejmującą obecnie ok. 25 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).
ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Certyfikacyjne programy szkoleń dla pracowników naukowych i administracyjnych

  • Programy prowadzone są zgodnie z publikowanymi wytycznymi nauczania MA TRIZ.
  • Obejmują wszystkie zagadnienia współczesnej TRIZ.
  • Wzorujemy się na doświadczeń nauczania studentów we Włoszech i USA.
  • Uczestnicy otrzymują wszystkie potrzebne materiały w wersji papierowej i elektronicznej.
  • Odbycie pełnego programu pozwala samodzielnie prowadzić zajęcia ze studentami w zakresie pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.
  • Wspólny słownik zamówień (CVP): 80.51.00.00-2.

Program wsparcia dla pracowników naukowych i administracyjnych uczelni przygotowujemy indywidualnie, wg potrzeb i harmonogramu zajęć Zamawiającego. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, odnosi się do oficjalnie publikowanych wymów MA TRIZ. Po zaliczonym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat i mogą być wpisani na międzynarodową listę obejmującą obecnie ponad 26 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA). Odbycie pełnego programu na pozioie I, II i III-go stopnia zgodnie z publikowanymi wymogami MA TRIZ upoważnia do uzyskania akredytacji i samodzielnego nauczania studentów.

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X