Skip links

Semestralne szkolenia studentów

Nauczanie semestralne dla studentów dostosowujemy do potrzeb i harmonogramu zajęć uczelni. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, zawsze jest zgodne z wymogami MA TRIZ. Po zaliczeniu egzaminu studenci otrzymują certyfikat i zostają wpisani na międzynarodową listę obejmującą obecnie ok. 25 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).
ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Semestralne szkolenia studentów z TRIZ

  • Szkolenie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi programu nauczania publikowanymi przez MA TRIZ.
  • Program obejmuje wszystkie zagadnienia współczesnej TRIZ.
  • Agenda to łącznie 30 godzin nauki z najlepszymi trenerami.
  • Uczestnicy otrzymują materiały w wersji papierowej i elektronicznej.
  • Szkolenie kończy się pisemnym testem – zaliczenie tego egzaminu poświadczane jest certyfikatem.
  • Wspólny słownik zamówień (CVP): 80.50.00.00-9.

Nasza oferta dla uczelni

Posiadamy opracowany i sprawdzony w praktyce program szkolenia studentów obejmujacy pragmatyczne innowacje na podstawie TRIZ w polskich uczelniach. Co ważne aurtorem programu nauczania jest prof. S. Ikovenko, w Polsce wzorowanego na tych stosowanych m.in. w MIT, czy Standfort University w USA.

Należy zwrócić uwagę, że studenci podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów-praktyków w zakresie pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ przyswajają obecnie najbardziej pożądane kompetencje poszukiwane przez pracodawców.

Studenci wybierają te kierunki, które pozwalają im uzyskać lepszy start i negocjować z pracodawcą najlepsze warunki pracy.

Nasze dokonania

Jako jedyna firma w Polce przeprowadziliśmy pełne semestralne szkolenie dla studentów (wiosna 2018r.) na kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w zakresie specjalizacji I-go stopnia zgodnie z publikowanymi wytycznymi MA TRIZ na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Przed nami kolejne dwa semestry nauczania!

Uzyskane wymagane wskaźniki w projekcie pt. „PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy” nr POWER.03.01.00-00-K230/16, zostały wypełnione w stopniu 100/100, a zainteresowanie zajęciami przez studentów przerosło nasze oczekiwania.

Program szkolenia I
Jak pragmatycznie zacząć?

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X