Skip links

Warsztaty praktyczne

Warsztaty mają na celu praktyczny trening umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Odbywają się z wykorzystaniem narzędzi, z którymi na co dzień pracują specjaliści – praktycy TRIZ. Warsztaty prowadzone są na rzeczywistych przypadkach.
ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Warsztaty na rzeczywistych przykładach z Novismo

  • Warsztaty prowadzone są w formule podstawowej (jednodniowe), lub poszerzonej (dwudniowe).
  • Zajęcia prowadzone są zawsze na rzeczywistych przykładach.
  • Podczas warsztatów pracujemy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.
  • Warsztaty w wersji podstawowej znakomicie utrwalają materiał ze szkolenia.
  • Warsztaty w wersji poszerzonej dodatkowo prowadzą do wypracowania koncepcji rozwiązań.

Zajęcia pozwalają przepracować zadania i w praktyce zastosować umiejętności zdobyte podczas szkolenia certyfikacyjnego. Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem dobranych do przykładu i tych samych narzędzi, którymi na co dzień posługują się specjaliści – praktycy TRIZ.

Oferujemy dwa rodzaje warsztatów.

W formule jednodniowej pracujemy na przykładach rzeczywistych przekształconych do celów szkoleniowych.

W formule dwudniowej wspólnie zajmujemy się zadaniami, z którymi obecnie pracujecie i które próbujecie rozwiązać innymi metodami. Formuła dwudniowa wymaga większego zaangażowania i przygotowania ze strony trenerów, ale pokazuje jak szybko możliwe jest uzyskanie pożądanych wyników tam, gdzie wcześniej było to trudne.

Praktyka uczyni Cię mistrzem!

Bezpłatne narzędzie od Novismo

Udostępniamy Państwu do codziennej pracy innowatora nieodpłatnie jedno z narzędzi TRIZ.

Jest to w pełni funkcjonalna Matryca Wynalazczości znana również jako Matryca Altszullera.

Skorzystaj z Matrycy Wynalazczości

Do czego służy Matryca Altszullera.

Używając matrycy zostanie przywołanych kilka Zasad Wynalazczych, które skutecznie ukierunkują operatora na właściwe rozwiązanie problemu. Wskazane przez matrycę Zasady Wynalazcze były statystycznie najczęściej wybierane przez wynalazców w tysiącach wcześniej opracowanych rozwiązaniach w podobnych problemach.

Jeżeli jesteśmy w stanie poprawnie zdefiniować tak zwane konfliktujące pary, a wiec sprzeczność techniczną (coś się polepsza – coś się pogarsza), po wyborze odpowiednich parametrów w programie, otrzymujemy kilka ogólnych rekomendacji, zazwyczaj trzy lub cztery Zasady Wynalazcze, które należy zastosować, aby rozwiązać problem.

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X