Skip links

Wdrożenie TRIZ w przedsiębiorstwie

Wdrożenie TRIZ w przedsiębiorstwie to dwunastomiesięczny program szkoleniowo-konsultingowy. W jego trakcie szkolimy zespół, najczęściej od 15 do 30 pracowników, na kolejne (I – III) stopnie certyfikacji MA TRIZ. Po odbytym kursie zespół staje się całkowicie samodzielny w sprawnym rozwiązywaniu zadań produktowych i procesowych.
ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Kompleksowy program szkoleniowo-konsultingowy

  • Wdrożenie to dwunastomiesięczny program budowy lub rozbudowy centrum kompetencji.
  • Szkolimy zespół do osiągnięcia pełnej samodzielności w rozwiązywaniu zadań innowacyjnych.
  • W trakcie pracy wspólnie rozwiązujemy od 5 do 10 zadań i przygotowujemy rozwiązania do wdrożenia.
  • Przekazujemy kompetencje w zakresie zarządzania rozwiązywaniem zadań innowacyjnych.

Jaki jest cel procesu wdrożenia TRIZ

Wdrożenie TRIZ rozpoczynamy od skrupulatnego audytu w przedsiębiorstwie, doboru zespołów projektowych z wykorzystaniem narzędzi socjologicznych, wspólnym wyborem i opisaniem ważnych dla firmy bieżących zadań oraz określeniem dla nich KPI (kluczowe wskaźniki efektywności).

Wspólnie pracujemy ok. 12 miesięcy  w krótkich sesjach szkoleniowych i z solidnym wsparciem zespołów projektowych w okresach pomiędzy szkoleniami.

Wdrożenie kończy się dostarczeniem przez zespoły rozwiązań. Praca z każdym z zadań udokumentowana jest raportem i sprawozdaniem zawierającym uzasadnienie wdrożenia danego rozwiązania. Uzasadnienie w zależności od rodzaju zadania poparte może być badaniami, symulacjami, obliczeniami, czy demonstratorem. Zadania dobieramy wspólnie z Zamawiającym, najczęściej są to zagadnienia, nad którymi obecnie zespół pracuje innymi metodami i muszą być rozwiązane z TRIZ-em, bądź bez wykorzystania tej metodyki. Proces implementacji TRIZ, oprócz nauki poprzez praktykę i certyfikacji specjalistów, przygotowuje uzyskane wyniki do ich wdrożenia i w konsekwencji przynosi szybki zwrot nakładów na program. Celem programu jest usamodzielnienie zespołów w produkcji innowacji i w rezultacie wzrost przychodów firmy.

Wdrożenie TRIZ w przedsiębiorstwie z Novismo

Wdrożenie w przedsiębiorstwie programu pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ to sztandarowy produkt w ofercie Novismo. Opracowany i realizowany w podobnej, zbliżonej formule jedynie w największych, najbardziej znanych innowacyjnych firmach na świecie. W najnowszej formule opracowany przez nasz zespół program został wzbogacony o innowacyjną metodę prowadzenia projektów opartą na zmodyfikowanym podejściu wywodzącym się z metodyki zwinnego zarządzania projektami (agille), a także w wersji MCT dopasowany do potrzeb polskich firm z sektora MŚPPierwsze rezultaty połączenia metodyki TRIZ ze zwinnym zarządzaniem projektami dało zdumiewająco dobre rezultaty, które stosujemy już w praktyce i co ważniejsze – w Polsce!

Kto intensywnie wdraża TRIZ
Obszary zastosowań TRIZ
Proces wdrożeni TRIZ w przedsiębiorstwie

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X