Skip links

40 Zasad Wynalazczych w Macierzy Altszullera

Macierz Altszullera (Macierz Sprzeczności) to narzędzie rozwiązywania Sprzeczności Technicznej.
Po sformułowaniu Sprzeczności Technicznej należy zidentyfikować i zgeneralizować parametry wchodzące w konflikt. Poprawnie wykorzystana Macierz (odpowiedni wybór parametrów polepszającego się oraz pogarszającego się) wskaże kilka (maksymalnie cztery) Zasad Wynalazczych, które podpowiedzą schemat rozwiązania problemu. Wskazane przez Macierz modele były statystycznie najczęściej wybierane przez wynalazców w tysiącach wcześniej opracowanych rozwiązaniach podobnych problemów.
W przypadku braku statystycznie najczęściej wykorzystywanych schematów rozwiązań zalecane jest przeanalizowanie wszystkich Zasad Wynalazczych.

Wybierz charakterystyki systemu technicznegoWyświetl wszystkie zasady
Co się polepsza:
Co się pogarsza:
Pobieram dane...
Return to top of page
X
X
X