Skip links

Podręcznik TRIZ na 1. stopień certyfikacji

Napisany przez praktyków TRIZ, zgodny z wymogami certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ

Pozyskaj wiedzę i narzędzia do tworzenia innowacji

Wszyscy zainteresowani systemowym i algorytmicznym podejściem do wynalazczości otrzymują materiał wymagany do uzyskania 1. stopnia certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ), a poprzez ćwiczenia praktyczne doświadczą tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny. Osoby, które uzyskały już certyfikat znajdą w podręczniku usystematyzowaną wiedzę, a także nowe inspirujące przykłady. Czytelnicy zapoznają się zarówno z narzędziami identyfikacji i analizy właściwych problemów innowacyjnych, jak i z narzędziami pozwalającymi na szybkie i skuteczne opracowanie rozwiązań.

Wiedza dotycząca współczesnej TRIZ jeszcze nigdy nie była tak łatwo dostępna!

Korzyści dla czytelnika

  • Uczy i dostarcza konkretnych narzędzi do tworzenia innowacji.
  • Zawiera materiał obejmujący współczesną TRIZ – najnowsze dostępne narzędzia.
  • Ćwiczenia kształtujące umiejętności pozwalające zastosować nabytą wiedzę w praktyce.
  • Narzędzia metodyki TRIZ zostały zebrane i przedstawione w przystępny sposób.
  • Zgodny z programem nauczania i wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
  • Materiał w zakresie wymaganym do zaliczenia egzaminu na 1. stopień i uzyskania certyfikatu MA TRIZ.
  • Pierwszy i jedyny w Polsce podręcznik do nauki Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ.

Od wydawcy

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce pierwszy w Polsce podręcznik metodyki TRIZ zgodny z rekomendacjami i programem nauczania Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ. Przedstawia on najnowsze narzędzia TRIZ w zakresie wymaganym do uzyskania 1. stopnia certyfikacji MA TRIZ. O skuteczności tych narzędzi świadczy ich rosnąca popularność w firmach i korporacjach na całym świecie. Szczególnie warte podkreślenia jest to, że podręcznik został napisany w języku polskim, a wkrótce będzie przetłumaczony na język angielski w celu dystrybucji  i wykorzystania w krajach, w których takiej publikacji nie ma. Życzymy Państwu przyjemnej lektury oraz znakomitych rezultatów w tworzeniu pragmatycznych innowacji przy użyciu narzędzi TRIZ.

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ Novismo

Współczesna Teoria Rozwiązywania
Innowacyjnych Zadań

185zł z VAT

Dodaj do koszyka

Darmowy rozdział

Do stworzenia innowacji potrzeba wiedzy i narzędzi.
Udostępniamy Państwu bezpłatnie część wiedzy w postaci wybranego rozdziału podręcznika, w którym to krok po kroku instruujemy, jak korzystać z jednego z narzędzi do tworzenia innowacji – macierzy Altszullera.
W naszej witrynie TUTAJ skorzystają Państwo z tego narzędzia – również bezpłatnie!
Uzbrojeni w instrukcję i macierz mogą Państwo przystąpić do tworzenia własnych innowacji. Sprawdźcie, jak szybko i sprawnie można to zrobić!
Oczywiście, biegłe posługiwanie się wszystkimi narzędziami metodyki TRIZ, a jest ich kilkadziesiąt, wymaga nieco większego zaangażowania, ale i daje znakomicie większe możliwości. Innowacje w XXI w. się po prostu produkuje – nie trzeba czekać na olśnienie geniuszu.

Pobierz darmowy rozdział

Spis treści

O twórcach podręcznika
1. Wstęp
2. Wybrane narzędzia poszukiwania rozwiązań
3. Wprowadzenie do metody pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ
4. Analiza Funkcyjna produktów
5. Wprowadzenie do Analizy Łańcucha Przyczynowo-skutkowego Wad
6. Trimming dla produktów
7. Sprzeczności Techniczne i Matryca Sprzeczności
8. Sprzeczności Fizyczne i Operator Systemowy
9. Zasoby systemów technicznych – wstęp
Co dalej?
Dodatek 1 – Biografia Henryka Saulowicza Altszullera – twórcy TRIZ
Dodatek 2 – Lista 40 Zasad Wynalazczych
Dodatek 3 – Przykłady wykorzystania Zasad Wynalazczych w praktyce
Dodatek 4 – Rekomendacje Zasad Wynalazczych dla typów rozwiązań Sprzeczności Fizycznej
Dodatek 5 – Interpretacja typowych parametrów w Matrycy Sprzeczności
Dodatek 6 – Statystyka podstawowych funkcji w modelach systemów technicznych
Dodatek 7 – Typy zasobów
Dodatek 8 – Słownik pojęć

Autorzy

prof. Sergei Ikovenko
dr Sergey Yatsunenko
Małgorzata Przymusiała
Piotr Karendał
dr Serhiy Kobyakov
Jerzy Obojski
Zakhar Vintman

Więcej

Język polski, 248 str.
Wydanie III. Warszawa, 2019
Wydawca: Novismo Sp. z o.o.
ISBN: 978-83-65899-04-0

Zapytaj o podręcznik w swojej bibliotece
Egzemplarze podręcznika przekazaliśmy m.in. do Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz bibliotek wielu uczelni.

Pełna oferta Novismo
Return to top of page
X
X
X