Skip links

Pragmatyczne projekty badawczo-rozwojowe

Innowacje tworzymy w sposób metodyczny, skutecznie i w krótkim czasie

Zespół Novismo przyjmuje od zamawiającego do rozwiązania trudne zadania produktowe lub procesowe w zakresie tworzenia innowacji. Na podstawie zebranych danych i konsultacji z zespołem zamawiającego, nowe rozwiązania tworzone są z wykorzystaniem metodyki Pragmatycznych Innowacji. Innowacje powstają w sposób metodyczny, w stosunkowo krótkim czasie, na bazie zastanych produktów i procesów.

Projekty B+R z Novismo

 • Opracowujemy innowacje na zlecenie. Rozwiązujemy zlecone zadania.
 • Podpisujemy umowę poufności, podejmujemy się najtrudniejszych zleceń.
 • Ustalamy wspólnie kryteria sukcesu, opisujemy zadania i rozwiązujemy je metodycznie.
 • Po przyjęciu zlecenia gwarantujemy dostarczenie rozwiązań. Zazwyczaj jest to więcej niż jedna koncepcja, najczęściej przedstawiamy zestaw wielu rozwiązań.
 • Wyboru najciekawszych dokonuje Zamawiający.
 • Podejmujemy się uzasadnienia koncepcji wdrożenia najlepszych rozwiązań.

Innowacje powstają w sposób metodyczny, w stosunkowo krótkim czasie, na bazie zastanych produktów i procesów.

Doświadczenia pokazują następujące zjawiska:

 • Czas stworzenia innowacji u Zamawiającego z wykorzystaniem metodyki TRIZ skraca się średnio trzy – pięciokrotnie.
 • Powstaje wiele rozwiązań, z których wybiera się 2-3 do szybkiego wdrożenia, przynoszące w krótkim czasie wielokrotny zysk.
 • Kilka kolejnych rozwiązań kierowanych jest do dalszych prac średnio- i długoterminowych, które często prowadzą do złożenia wniosków patentowych.
 • Zespół Zamawiającego odkrywa nowe narzędzia i nabywa doświadczenia w prowadzeniu projektów innowacyjnych.

Czy to się opłaca?

 • W krótkim czasie Zespół Novismo stanowi dla Zamawiającego zewnętrzny dział R&D z gwarancją dostarczenia rozwiązań.
 • W dłuższej perspektywie warto zaimplementować narzędzia metodyki i wdrożyć pragmatyczne innowacje na podstawie TRIZ do kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Wyniki firm, które to zrobiły mówią same za siebie.

Formuła i etapy współpracy

W pierwszym kroku Zleceniodawca i Novismo podpisują umowę poufności.

Zleceniodawca wstępnie przedstawia kilka spośród swoich bieżących prowadzonych projektów do  omówienia, z których wybrane zleci do rozwiązania.

 • Zespoły Zleceniodawcy i Novismo spotykają się jednokrotnie w czasie ok. 4-6 godz. w celu opisania ich zgodnie z metodyką, procedurą z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu szablonów.
 •  Powstaje dokumentacja merytoryczna opisująca zadania.
 • Tworzona jest dokumentacja projektowa określająca m.in. kryteria sukcesu.

Zespół Novismo wstępnie analizuje zadania pod kątem doboru narzędzi, czasu potrzebnego na stworzenie rozwiązań i wyceny ich realizacji.

Zleceniodawca i Novismo wybierają w pierwszym etapie współpracy najczęściej 2 zadania, które będą procedowane.

Novismo przedkłada Zamawiajacemu wiążącą ofertę handlową.

Zleceniodawca wystosowuje stosowne zamówienie.

Proces podzielony jest na III podstawowe etapy:
I etap – analityczny z przedstawieniem analizy stanu oraz koncepcji i kierunków rozwiązań.
II etap – generacja pomysłów i opisanie rozwiązań, najczęściej wielu, podzielonych na realizacje krótko- średnio- i długoterminowe.
III etap – uzasadnienie koncepcji, to praca nad wybranymi kilkoma opracowanymi rozwiązaniami interesującymi Zamawiającego i wskazanymi do wdrożenia.

Novismo przystępuje do pacy nad zadaniami, która zajmuje od 6 do 8 tygodni  dla każdego etapu. Do 2 tygodni zajmuje przygotowanie raportu i przedłożenie Zamawiającemu. Pracownicy Zamawiającego angażowani są ok. 2 godz. tygodniowo najczęściej jest to 2 osoby dla każdego zadania w formule:

 • co 2 tygodnie spotkanie w siedzibie Zamawiającego,
 • co 2 tygodnie rozmowa telefoniczna, Skype, przygotowanie dodatkowych materiałów i przesłanie zaszyfrowanym mailem.
 • Novismo dostarcza raport i dokumentację z każdego etapu oraz przedstawia Zamawiającemu wyniki w formie krótkiej prezentacji.
 • Następuje protokolarny odbiór raportu z wynikami pracy danego etapu przez Zamawiającego.
 • Novismo składa ofertę kompleksową, wiążącą do przeprowadzenia całego 3-etapowego procesu analizy, rozwiązania zadania i uzasadnienia koncepcji.
 • Zamawiający decyduje po każdym etapie, czy kontynuować zamówienie określone ofertą.
 • Zamawiający protokolarnie przyjmuje raport z danego etapu na podstawie wspólnie przyjętych KPI.
 • Zamawiający może uznać za wystarczające informacje przekazane po każdym z 3 etapów i nie kontynuować pracy w kolejnym etapie. Łącznie oferujemy 6 etapów. Opcjonalne to: IV etap – demonstrator, V etap – prototyp, VI etap – parasol patentowy.
 • Zamawiający w minimalnym stopniu angażuje cenny czas własnych pracowników otrzymując w krótkim czasie nowe rozwiązania. Novismo stanowi dla Zamawiającego w krótkim oznaczonym okresie dodatkowy zespół R&D z gwarancją otrzymania rozwiązań.
 • Wszystkie opracowania  po protokolarnym ich przyjęciu w pełni pozostają własnością intelektualną Zamawiającego.

Kto wdraża TRIZ?

Skuteczność metodyki potwierdza fakt, że jest stosowana w 48 ze 100 najbardziej wartościowych marek z listy TOP100 Forbes

Zobacz więcej

Obszary zastosowania TRIZ

Metodyka ma zastosowanie w systemach technicznych, czyli wszystkim co zostało stworzone dzięki twórczości intelektualnej człowieka.

Zobacz więcej
Pełna oferta Novismo
Return to top of page
X
X
X