Skip links

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych

Z dużą skutecznością wspieramy naszych klientów w pozyskaniu dofinansowania na realizację projektów B+R

Z dużą skutecznością wspieramy naszych klientów w pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektów B+R.
Wsparciem zajmują się specjaliści Novismo, bądź realizujemy je we współpracy z naszymi partnerami.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 1. Start-upy.
 2. Firmy z sektora MŚP – bony na innowacje do 200 tys. Euro.
  Więcej informacji na temat bonów na innowacje można znaleźć na stronie PARP:
  Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy
 3. Średnie i duże przedsiębiorstwa – granty badawczo-wdrożeniowe B+R powyżej 1 mln. zł.

Kompleksowa obsługa w procesie:

 1. Pozyskiwanie wsparcia
 2. Rozliczanie wsparcia
 3. Weryfikacja prawidłowości administracyjnego prowadzenia projektu
 4. Asysta w rozliczaniu ulgi B+R

Główne czynniki wpływające na wielkość dofinansowania

 1. Wielkość firmy/przedsiębiorstwa
 2. Etap prac badawczo-rozwojowych, czy wdrożeniowych
 3. Rodzaj projektu
 4. Możliwości zapewnienia wkładu własnego i jego wielkości
 5. Region Polski

Dofinansowanie może wynieść od 35% do 85%, przygotowanie wniosku oraz pozyskanie dofinansowania zajmuje od 3 do 12 miesięcy, a skuteczność jest wysoka. Szczegółowe informacje dostarczamy po szybkiej analizie indywidualnych zgłoszeń i projektów.

Prace projektowe z wykorzystaniem Pragmatycznych Innowacji po uzgodnieniach z klientem rozpoczynamy niezwłocznie, niezależnie od decyzji przyznania środków, na wydanie której komisja ma czas zgodnie z regulaminem konkursu.

Pragmatyczne Innowacje + dofinansowanie B+R = gwarantowany sukces!

Zapytaj o szczegóły:
biuro@novismo.com

Nasi partnerzy

W ramach usług świadczonych wspólnie z Novismo, Crido będzie skupiało się właśnie na pozyskiwaniu dofinansowań – w szczególności dla projektów badawczo-rozwojowych, w ramach których Novismo realizować będzie pragmatyczne innowacje.

Ściśle współpracując z Novismo, Crido wykona następujące działania:

 • przeprowadzi analizę działalności pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,
 • zajmie się modelowaniem projektu w celu maksymalizacji szans uzyskania wsparcia,
 • przygotuje kompletną dokumentację konkursową,
 • będzie asystować przy monitorowaniu procesu oceny wniosku,
 • udzieli merytorycznego wsparcia odpowiadając na ewentualne pytania ze strony instytucji odpowiedzialnej za konkurs,
 • pomoże w przygotowaniu odpowiedniej prezentacji oraz przeszkoli przedstawicieli spółki w zakresie uczestnictwa w panelu ekspertów,
 • wesprze w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie.
Fundacja MOST dostarcza wiedzę spółkom technologicznym. Współpracując z Novismo inspirujemy i wspieramy przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju projektu. Pomagamy ułożyć ścieżkę finansowania projektu i wspieramy w jego realizacji. Co robimy?
 • przeprowadzamy diagnozę przedsiębiorstwa
 • analizujemy stopień rozwoju projektu/produktu/usługi
 • wskazujemy możliwe ścieżki wsparcia rozwoju projektu/produktu/usługi (programy dofinansowań unijnych, akceleratory, fundusze)
 • aktywnie uczestniczymy w rozwijaniu projektu/produktu/usługi wspólnie z przedsiębiorcą wspierając go wiedzą i doświadczeniem ponad 50 doradców i specjalistów

Fundacja MOST jest Centrum Innowacji akredytowanym przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz przy Urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego (jest tak zwaną Instytucją Otoczenia Biznesu). Dzięki temu większość działań Fundacji MOST wspierających przedsiębiorcę można w znacznym stopniu (do 85%) dofinansować z dedykowanych programów doradczo-wdrożeniowych.

Pragmatyczne projekty badawczo-rozwojowe

Innowacje tworzymy w sposób metodyczny, skutecznie i w krótkim czasie

Zobacz więcej

Wdrożenie TRIZ w przedsiębiorstwie

Uczymy przez praktykę na rzeczywistych projektach Twojej firmy oraz tworzymy centrum kompetencji

Zobacz więcej
Pełna oferta Novismo
Return to top of page
X
X
X