Skip links

Wdrożenie TRIZ w przedsiębiorstwie

Uczymy przez praktykę na rzeczywistych projektach Twojej firmy oraz tworzymy centrum kompetencji

Efektem programu są innowacje – wdrożone w przedsiębiorstwie lub przygotowane do opatentowania.

Wdrożenie TRIZ w przedsiębiorstwie to dwunastomiesięczny program szkoleniowo-konsultingowy. W jego trakcie szkolimy zespół, najczęściej od 15 do 30 pracowników, na kolejne (1 – 3) stopnie certyfikacji MA TRIZ. Po ukończonym kursie zespół staje się całkowicie samodzielny w sprawnym rozwiązywaniu zadań produktowych i procesowych, a zadania wybrane do treningu są przygotowane do wdrożenia, bądź opatentowania.

Kompleksowy program szkoleniowo-konsultingowy

  • Wdrożenie to dwunastomiesięczny program budowy lub rozbudowy centrum kompetencji.
  • Szkolimy zespół do osiągnięcia pełnej samodzielności w rozwiązywaniu zadań innowacyjnych.
  • W trakcie pracy wspólnie rozwiązujemy od 5 do 10 zadań i przygotowujemy rozwiązania do wdrożenia.
  • Przekazujemy kompetencje w zakresie zarządzania rozwiązywaniem zadań innowacyjnych.

Cel procesu wdrożenia TRIZ

Celem jest wdrożenie opracowanych rozwiązań oraz przygotowanie zespołu do samodzielnego, sprawnego i skutecznego tworzenia kolejnych innowacji, a w rezultacie wzrost przychodów firmy. Wdrożenie TRIZ rozpoczynamy od skrupulatnego audytu w przedsiębiorstwie, doboru zespołów projektowych z wykorzystaniem narzędzi socjologicznych, wspólnym wyborem i opisaniem ważnych dla firmy bieżących zadań oraz określeniem dla nich KPI (kluczowe wskaźniki efektywności).

Wspólnie pracujemy ok. 12 miesięcy  w krótkich sesjach szkoleniowych i z solidnym wsparciem zespołów projektowych w okresach pomiędzy szkoleniami.

Wdrożenie kończy się dostarczeniem przez zespoły rozwiązań. Praca z każdym z zadań udokumentowana jest raportem i sprawozdaniem zawierającym uzasadnienie wdrożenia danego rozwiązania. Uzasadnienie w zależności od rodzaju zadania poparte może być badaniami, symulacjami, obliczeniami, czy demonstratorem. Zadania dobieramy wspólnie z Zamawiającym, najczęściej są to zagadnienia, nad którymi obecnie zespół pracuje innymi metodami i muszą być rozwiązane z TRIZ-em, bądź bez wykorzystania tej metodyki. Proces implementacji TRIZ, oprócz nauki poprzez praktykę i certyfikacji specjalistów, przygotowuje uzyskane wyniki do ich wdrożenia i w konsekwencji przynosi szybki zwrot nakładów na program.

Wdrożenie TRIZ w przedsiębiorstwie z Novismo

Wdrożenie w przedsiębiorstwie programu pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ to sztandarowy produkt w ofercie Novismo. Opracowany i realizowany w podobnej, zbliżonej formule jedynie w największych, najbardziej znanych innowacyjnych firmach na świecie. W najnowszej formule opracowany przez nasz zespół program został wzbogacony o innowacyjną metodę prowadzenia projektów opartą na zmodyfikowanym podejściu wywodzącym się z metodyki zwinnego zarządzania projektami (agille), a także w wersji MCT dopasowany do potrzeb polskich firm z sektora MŚP. Pierwsze rezultaty połączenia metodyki TRIZ ze zwinnym zarządzaniem projektami dało zdumiewająco dobre rezultaty, które stosujemy już w praktyce i co ważniejsze – w Polsce!

Proces wdrożenia pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ

Wdrożenie to kompleksowy program stworzenia centrum kompetencji w tworzeniu innowacji, który zakłada:

Wdrożenie rozpoczynamy od efektywnego doboru słuchaczy, którzy w przyszłości będą stanowić rdzeń grupy TRIZ w firmie lub przedsiębiorstwie. Wybór kandydatów odbywa się po zakończeniu seminarium wprowadzającego. Wykorzystujemy w tym celu narzędzia socjologiczne oraz badania ankietowe. Czas trwania seminarium wprowadzającego – 1 dzień. Na podstawie wyników ankiet kierownictwo Zamawiającego otrzyma raport, który pozwoli z dużym prawdopodobieństwem dobrać osoby do grupy szkoleniowej. Celem jest zwiększenie efektywności wdrażania pragmatycznych innowacji w firmie lub przedsiębiorstwie. Liczba słuchaczy – nieograniczona. W zależności od wielkości firmy i wymagań Zamawiającego tworzone są 2 lub więcej grup słuchaczy na 1. poziom. Będą one stanowiły podstawę “piramidy” specjalistów w tworzonym centrum kompetencji.

Dobór rzeczywistych zadań i projektów do kursu szkoleniowo–wdrożeniowego. Jak pokazuje wieloletnia praktyka wdrażania TRIZ w firmach i przedsiębiorstwach, proces szkolenia i wdrażania przebiega efektywniej, jeśli słuchacze uczą się na własnych zadaniach i projektach. Na każdym z poziomów słuchacze będą konsekwentnie poznawać i trenować cały zestaw narzędzi TRIZ. Dla lepszego ich zrozumienia i utrwalania wiedzy podczas każdego z kursów należy dobrać odpowiednie projekty, które mogą być skutecznie rozwiązane z wykorzystaniem pragmatycznych innowacji oraz narzędzi TRIZ.

Szkolenia i certyfikacja specjalistów TRIZ na 1. stopień odbywają się zgodnie z wymaganiami MA TRIZ. Certyfikacja przeprowadzana jest na życzenie Zamawiającego, na podstawie wyniku testu certyfikacyjnego. Czas trwania kursu: 1. stopień – 5 dni. Szkolenie odbywa się w oparciu o rzeczywiste zadania realizowane w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem oprogramowania TRIZ. Liczba słuchaczy: nie więcej niż 25 osób w jednej grupie. Po przeszkoleniu 2 lub więcej grup przeprowadza się testy i badanie ankietowe, a następnie dobiera się słuchaczy na 2. stopień, którzy będą stanowić centralną część “piramidy” specjalistów TRIZ.

Szkolenia i certyfikacja specjalistów TRIZ na 2. stopień odbywają się zgodnie z wymaganiami MA TRIZ. Certyfikacja przeprowadzamy na życzenie Zamawiającego, na podstawie wyniku testu certyfikacyjnego. Czas trwania kursu: 2. stopień – 5 dni. Szkolenie odbywa się w oparciu o rzeczywiste zadania realizowane w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem oprogramowania TRIZ. Liczba słuchaczy: nie więcej niż 20 osób w jednej grupie. Po przeszkoleniu grupy przeprowadza się testy i badanie ankietowe, a następnie dobiera się słuchaczy na 3. stopień, którzy będą stanowić szczyt “piramidy” specjalistów TRIZ.

Szkolenia i certyfikacja specjalistów TRIZ na 3. stopień szkolenia zgodnie z wymaganiami MA TRIZ. Certyfikacja przeprowadzamy na życzenie Zamawiającego, na podstawie wyniku testu certyfikacyjnego. Czas trwania kursu: 3. stopień – 2 razy po 5 dni. Szkolenie odbywa się w oparciu o rzeczywiste zadania realizowane w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem oprogramowania TRIZ. Liczba słuchaczy nie więcej niż 15 osób w jednej grupie. Po przeszkoleniu grupy przeprowadza się testy i badanie ankietowe.

W okresie między kursami szkoleniowymi zamawiający objejmujemy programem wsparcia konsultingowego w zastosowaniu nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu własnych zadań i prowadzeniu projektów TRIZ. Wsparcie może być przeprowadzane bezpośrednio u klienta lub zdalnie.

Kto wdraża TRIZ?

Skuteczność metodyki potwierdza fakt, że jest stosowana w 48 ze 100 najbardziej wartościowych marek z listy TOP100 Forbes

Zobacz więcej

Obszary zastosowania TRIZ

Metodyka ma zastosowanie w systemach technicznych, czyli wszystkim co zostało stworzone dzięki twórczości intelektualnej człowieka.

Zobacz więcej
Pełna oferta Novismo
Return to top of page
X
X
X