Skip links

Poznaj Novismo

Zespół praktyków tworzący innowacje na zamówienie oraz prowadzący nauczanie metodyki Pragmatycznych Innowacji

O firmie Novismo sp. z o.o.

W codziennej pracy zawodowej nie zawsze pływamy po spokojnych wodach oceanu możliwości – szczególnie dotyczy to działów badawczo-rozwojowych. Firma Novismo to przede wszystkim ludzie tworzący zgrany zespół, którego doświadczenia, umiejętności i wiedza połączone z pasją pozwalają nawet w czasie sztormu bezpiecznie doprowadzić każdy projekt do portu.

Nasz sukces wynika ze skuteczności działania. Pracujemy aż do osiągnięcia uzgodnionego celu, który można zmierzyć. Taką efektywność osiągamy dzięki zaangażowaniu zespołu oraz unikatowej, powtarzalnej metodyce pragmatycznych innowacji.

Nasze projekty to nie tylko generowanie pomysłów. Każdy z projektów kończy się opracowaniem wachlarza rozwiązań sprawdzonych symulacyjnie i eksperymentalnie, prototypów przygotowanych na podstawie rzetelnej dokumentacji konstruktorskiej oraz wdrożeniem wybranych opcji. Jesteśmy przekonani, że tylko projekty gotowe do wdrożenia pozwolą przełożyć problemy na efektywne rozwiązania.

Razem znaczy więcej i lepiej, dlatego podczas naszych działań współpracujemy z najlepszymi, dokładnie sprawdzonymi specjalistami i instytucjami z Polski i z całego świata. Dzięki temu nie tylko metodyka, ale również część technologiczna oparta jest na uporządkowanej, aktualnej wiedzy naukowej zgodnej z najwyższymi standardami.

Potwierdzeniem jakości naszych działań są efekty prac i zadowoleni klienci. Naszym doświadczeniem na co dzień wspieramy naszych zleceniodawców w rozwijaniu i wykorzystywaniu ich innowacyjnego potencjału. Pomagamy zrealizować ich wizje, dzięki czemu uzyskują oni przewagę konkurencyjną i realne korzyści finansowe.

Misja Novismo

Naszą misją jest podniesienie polskiej innowacyjności wykorzystując w tym celu narzędzia pragmatycznych innowacji, które mają swoje umocowanie w Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ).

Jako firma komercyjna nasze działania ukierunkowane są na wsparcie przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowych, startupów i pasjonatów w ich dążeniu do podniesienia innowacyjności. Korzystając z posiadanych kompetencji w zarządzaniu innowacyjnymi projektami pracujemy z dużą sprawnością, dbałością o szczegóły, rzetelnością, dostarczając naszym klientom wysokiej jakości produkty.

Wizja Novismo

Naszą wizją jest umocowanie firmy Novismo jako wiodącego podmiotu znacząco wpływającego na innowacyjność polskiej gospodarki. Jesteśmy w posiadaniu wiedzy w zakresie sprawdzonych na świecie narzędzi do tworzenia innowacji oraz kompetencji w zwinnym zarządzaniu projektami. Stąd dążymy do zbudowania w Polce ekosystemu na wzór tych sprawdzonych i sprawnie działających, z przejrzystymi procedurami i na podstawie algorytmów TRIZ.

Dane firmy

Novismo Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

tel.: (+48) 605 352 040

e-mail: biuro@novismo.com

Bank: mBank S.A.
64 1140 2004 0000 3802 7636 1519

NIP: 5213743124
REGON: 365042777
KRS: 0000629741

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wspólnie możemy więcej

Liga Innowacji

Działając wspólnie z partnerami w programach objętych patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii i Agencji Rozwoju Przemysłu pracujemy na rzecz rozwoju B+R w polskich przedsiębiorstwach.

CERTYFIKAT

Klub Innowatora

Mobilizujemy młodych wynalazców. Razem z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wspieramy studentów Politechniki Śląskiej zrzeszonych w Klubie Innowatora. Nasze starania zostały docenione. Zostaliśmy wyróżnieni honorowym członkostwem tej organizacji.

CERTYFIKAT

Konfederacja Lewiatan

Pozostając w szeregach Konfederacji Lewiatan sprawniej docieramy do przedsiębiorstw z ambicjami  i rozwijamy potencjał B+R małych i średnich firm rodzinnych w Polsce.

CERTYFIKAT

Stowarzyszenie TRIZ Polska

Wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami ze świata biznesu, nauki i administracji wspólnymi staraniami powołaliśmy Stowarzyszenie Naukowo-Przemysłowe TRIZ Polska.

STRONA WWW

Nasze zaangażowanie w programach wsparcia

Aktywnie działamy w programach wspierając wszelkie przejawy innowacyjności w środowiskach biznesu, nauki i administracji. Pomagamy rozwijać technologie nie tylko dużym firmom, ale także małym rodzinnym przedsiębiorstwom, start’upom oraz pasjonatom. Udział w tych programach jest dla uczestników często nieodpłatny!

Zachęcamy do zapoznania się z programami, w których uczestniczymy.

Na zlecenie MA TRIZ opracowaliśmy podręcznik z zakresu 1. stopnia certyfikacji. Dostępne są wersje w języku polskim i angielskim. Więcej o podręczniku dowiesz się tutaj.

Należymy do Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ)

Jako jedyni w Polsce prowadzimy certyfikacyjne szkolenia TRIZ dla specjalistów na 1, 2 i 3 stopień MA TRIZ.

Udzielając się w pracach Zarządu MA TRIZ wyznaczamy kierunki rozwoju TRIZ na świecie.

Nasi trenerzy posiadają uprawnienia wszystkich w tym najwyższych poziomów certyfikacji MA TRIZ.

Return to top of page
X
X
X