Skip links

Obszary zastosowania TRIZ

Główne obszary zastosowania Pragmatycznych Innowacji na podstawie TRIZ

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań to metodyka obejmująca zestaw narzędzi do tworzenia innowacyjnych pomysłów i rozwiązań problemów technicznych. TRIZ pozwala opisać produkt lub proces przy pomocy funkcji, a następnie – stosując  np. analizę systemu, analizę błędów czy wykorzystanie możliwych kierunków ewolucji systemu – doprowadzić do rozwiązania. W przeciwieństwie do technik empatycznych, takich jak np. burza mózgów czy design thinking, metodyka TRIZ prowadzi do rozwiązania w sposób algorytmiczny, systemowy, powtarzalny i skuteczny. Z powodzeniem stosowana od wielu lat, najczęściej w działach R&D i konstrukcyjnych, w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach na świecie.

Narzędzia metodyki TRIZ mają zastosowanie w obszarze systemów technicznych. Systemem technicznym, w odróżnieniu od systemów biologicznych nazywamy wszystko, co zostało stworzone ręką człowieka na podstawie jego twórczości intelektualnej.

Pragmatyczne Innowacje pozwalają na skuteczną realizację następujących typów projektów:

Usprawnienie istniejących już produktów i procesów technologicznych, które zakładają redukcję kosztów, podniesienie wydajności, niezawodności, a także ułatwienie przyszłego recyklingu i ochrony środowiska.

Rozwój nowych produktów i procesów technologicznych poprzez określenie Głównych Parametrów Wartości (GPW) dla przyszłego systemu technicznego. W procesie tym wykorzystany zostaje gruntowny Benchmarking Innowacyjny pozwalajaćy określić najlepszy możliwy prototyp dla każdego z zidentyfikowanych GPW. Po identyfikacji najlepszego z możliwych systemów technicznych stosuje się standardową ścieżkę postępowania TRIZ. Rezultatem projektu jest opracowana koncepcja dla nowego produktu lub procesu technologicznego.

Technika prognozowania rozwoju technologii stosowana jest w celu precyzyjnego określenia, przyszłych kierunków rozwoju technologii w dłuższej perspektywie czasowej. Prognozowanie z użyciem TRIZ nie tylko określa kierunki rozwoju technologii, ale również dostarcza określone rozwiązania dla designu.

Wykorzystanie strategii dla własności intelektualnej TRIZ zapewnia szereg nowych możliwości związanych z szeroko rozumianymi patentami:

  • Wzmocnienie istniejących patentów.
  • Zapewnienie swobodnego działania (poprzez „obchodzenie” konkurencyjnych patentów).
  • Tworzenie skutecznych zastrzeżeń patentowych.

Design TRIZ dla efektywnego recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów zmienia paradygmat innowacyjności w dziedzinie ekorozwoju. Podejście TRIZ oferuje zmianę: „Musimy być ekologiczni, ponieważ jest to opłacalne biznesowo. Są narzędzia i procesy, które pozwolą na innowacje w ekorozwoju i osiągnięcie wysokiego zwrotu inwestycji”.

Ocena możliwości innowacyjnych zawiera: diagnozę portfolio produktów oraz programu innowacji, identyfikacja możliwości, analiza środowiska konkurencyjnego i mapę rozwoju produktu.

To narzędzie TRIZ skupia się na odpowiedzi na pytanie: „Jak nasze kompetencje i bazowe zdolności mogą wpłynąć na dodatkowe zastosowania dla produktu i zwiększyć szanse rynkowe?”.

Wybrane pomysły innowacyjne muszą być możliwe do zrealizowania oraz do praktycznego wprowadzenia, zarówno z technologicznego jak i biznesowego punktu widzenia. Proponowana metoda koncentruje się na ocenie uzasadnienia koncepcji oraz jej weryfikacji. Uzasadnienie koncepcji dostarcza wstępną ocenę innowacyjnego pomysłu, a weryfikacja potwierdza lub zaprzecza możliwości jego realizacji.

Wybrane pomysły innowacyjne muszą być możliwe do zrealizowania oraz do praktycznego wprowadzenia, zarówno z technologicznego jak i biznesowego punktu widzenia. Proponowana metoda koncentruje się na ocenie uzasadnienia koncepcji oraz jej weryfikacji. Uzasadnienie koncepcji dostarcza wstępną ocenę innowacyjnego pomysłu, a weryfikacja potwierdza lub zaprzecza możliwości jego realizacji.

Projekty poszukiwania technologii oparte są o metodę Poszukiwania Ukierunkowanego Funkcjonalnie (PUF). Narzędzie to identyfikuje możliwe do zastosowania, istniejące na świecie technologie, poprzez zastosowanie kryterium funkcjonalności.

Analiza Przewidywania Niepowodzeń (APN) jest analitycznym narzędziem identyfikującym ukryte przyczyny istniejących lub potencjalnych problemów w systemie technicznym.

Analiza portfolio innowacyjnego zawiera: diagnozę portfolio produktów oraz programu innowacji, identyfikacja możliwości, analiza środowiska konkurencyjnego i mapę rozwoju produktu.

Usprawnienie istniejących już produktów i procesów technologicznych, zakładające redukcję kosztów, podniesienie wydajności, niezawodności, a także ułatwienie przyszłego recyklingu i ochrony środowiska.

Projekt ten zakłada redukcję kosztów przy jednoczesnym podniesieniem wydajności i niezawodności.

Opis procesów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi TRIZ.

Analiza rynku, jak również patentów i artykułów naukowych niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji biznesowych.

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Zgodne z programem nauczania MA TRIZ, rejestracja w bazach specjalistów KRS TRIZ i MA TRIZ

Czytaj dalej

Podręcznik na 1. stopień TRIZ

Napisany przez praktyków TRIZ, zgodny z wymogami certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ

Zobacz więcej
Return to top of page
X
X
X