Skip links

Podręcznik TRIZ na I stopień certifkacji

ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

O podręczniku

Pozyskaj wiedzę i narzędzia do tworzenia innowacji!

Wszyscy zainteresowani systemowym i algorytmicznym podejściem do wynalazczości otrzymują materiał wymagany do uzyskania I-go stopnia certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ, a poprzez ćwiczenia praktyczne doświadczą tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny. Osoby, które uzyskały już certyfikat znajdą w podręczniku usystematyzowaną wiedzę, a także nowe inspirujące przykłady. Czytelnicy zapoznają się zarówno z narzędziami identyfikacji i analizy właściwych problemów innowacyjnych, jak i z narzędziami pozwalającymi na szybkie i skuteczne opracowanie rozwiązań.

Wiedza dotycząca współczesnej TRIZ jeszcze nigdy nie była tak łatwo dostępna!

Korzyści dla czytelnika

  • Uczy i dostarcza konkretnych narzędzi do tworzenia innowacji.
  • Zawiera materiał obejmujący współczesną TRIZ – najnowsze dostępne narzędzia.
  • Ćwiczenia kształtujące umiejętności pozwalające zastosować nabytą wiedzę w praktyce.
  • Narzędzia metodyki TRIZ zostały zebrane i przedstawione w sposób przystępny.
  • Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.
  • Zgodny z programem nauczania i wymogami Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ.
  • Materiał w zakresie wymaganym do zaliczenia egzaminu na I stopień i uzyskania certyfikatu MA TRIZ.

Od wydawcy

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce pierwszy w Polsce podręcznik metodyki TRIZ zgodny z rekomendacjami i programem nauczania Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ. Przedstawia on najnowsze narzędzia TRIZ w zakresie wymaganym do uzyskania I stopnia certyfikacji MA TRIZ. O skuteczności tych narzędzi świadczy ich rosnąca popularność w firmach i korporacjach na całym świecie. Szczególnie warte podkreślenia jest to, że podręcznik został napisany w języku polskim, a wkrótce będzie przetłumaczony na język angielski w celu dystrybucji  i wykorzystania w krajach, w których takiej publikacji nie ma. Życzymy Państwu przyjemnej lektury oraz znakomitych rezultatów w tworzeniu pragmatycznych innowacji przy użyciu narzędzi TRIZ.

Promocja!

Do wszystkich zamówień II wydania dodajemy nieodpłatnie praktyczną Matrycę Altszullera oraz listę 40 Zasad Wynalazczych w wersji papierowej!

Spis Treści:

O twórcach podręcznika
1. Wstęp
2. Wybrane narzędzia poszukiwania rozwiązań
3. Wprowadzenie do metody pragmatycznych innowacji na podstawie triz
4. Analiza Funkcyjna produktów
5. Wprowadzenie do Analizy Łańcucha Przyczynowo-skutkowego Wad
6. Trimming dla produktów
7. Sprzeczności Techniczne i Matryca Sprzeczności
8. Sprzeczności Fizyczne i Operator Systemowy
9. Zasoby systemów technicznych – wstęp

Co dalej?

Dodatek 1
Biografia Henryka Saulowicza Altszullera – twórcy triz
Dodatek 2
Lista 40 Zasad Wynalazczych
Dodatek 3
Sprzeczności Techniczne jako ilustracje do Zasad Wynalazczych
Dodatek 4
Rekomendacje Zasad Wynalazczych dla typów rozwiązań Sprzeczności Fizycznej
Dodatek 5
Interpretacja typowych parametrów w Matrycy Sprzeczności
Dodatek 6
Statystyka podstawowych funkcji w modelach systemów technicznych
Dodatek 7
Typy zasobów
Dodatek 8
Słownik pojęć

Autorzy:

prof. Sergei Ikovenko

dr Sergey Yatsunenko

Małgorzata Przymusiała

Piotr Karendał

dr Serhiy Kobyakov

Jerzy Obojski

Zakhar Vintman

 

Język polski, 246 str.

Wydanie II. Warszawa, 2018

Wydawca: Novismo Sp. z o.o.

ISBN: 978-83-65899-02-6

Zapytaj o podręcznik w swojej bibliotece.

Egzemplarze podręcznika zostały przekazane i przyjęte m.in. do Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i są dostępne w bibliotekach wielu uczelni.

Podręcznik posiada rekomendację Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska.

Podręcznik jest zgodny z oficjalnie publikowanymi wytycznymi nauczania i certyfikacji MA TRIZ.

Wydanie zostało objęte Honorowym Patronatem i posiada rekomendację Urzędu Patentowego RP.

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X