Skip links

Jak stworzyć innowację. Instrukcja postępowania.

Opis postępowania krok po kroku znajdziesz poniżej w artykule. Skopiuj i stosuj.
Dla wielu stworzenie innowacji jest czymś trudnym, niekiedy wręcz niewyobrażalnym. Spróbujmy zatem wspólnie przejść przez ten proces. Aby powstała innowacja muszą wystąpić warunki konieczne, m.in.: potrzeba, wiedza, skuteczne narzędzia oraz materia, na której będziemy pracować. Ale po kolei…

Na początku przyjrzyjmy się klasyfikacji innowacji, a właściwie jej małemu wycinkowi, które kompleksowo opisano w publikacji OECD – Podręcznik OSLO 2018, łącznie na 310 stronach.
Podręcznik Oslo 2018 

Podstawowa klasyfikacja innowacji obejmuje dwie główne kategorie:

 • Pierwsza kategoria to innowacje radykalne, przełomowe – tymi zajmują się instytuty, uczelnie czy działy badawczo-rozwojowe, a prace nad nimi trwają latami, czasem zajmują wręcz dekady. Finansowane są najczęściej z budżetów państw, bądź dużych korporacji. Tą kategorią innowacji w tym artykule nie zajmujemy się, choć i duże  organizacje korzystają z opisanych tu narzędzi i procedur.
 • Druga kategoria to innowacje stopniowe, często określane również jako znaczące ulepszenie.

Będąc świadomymi, że do osiągniecia mniej spektakularnych, ale jednak wciąż znaczących korzyści wystarczy nam stopniowy postęp, pozostaje określić gdzie ten postęp ma nastąpić. Ponownie z podpowiedzią przychodzi nam Podręcznik Oslo.

Publikacja zawiera kolejną klasyfikację innowacji:

 • produktowe,
 • procesowe,
 • marketingowe,
 • organizacyjne.

Mając już pewne doświadczenie, na potrzeby naszego wspólnie tutaj tworzonego planu podpowiem, aby w pierwszej kolejności zainteresować się może nie najłatwiejszą, ale najbardziej wdzięczną i możliwie najszybszą do opracowania i wdrożenia – innowacją produktową.

Wiemy już, że:

 • chcemy zarobić i to możliwie w krótki przedziale czasu – jest potrzeba,
 • będziemy zainteresowani ulepszeniem (nie przełomem),
 • zajmiemy się produktem, który znajduje się w naszym portfolio, czy ofercie – jest materia.

Idźmy więc dalej…

Innowacją stopniową może być min.:

 • obniżenie kosztu produktu,
 • usprawnienie produktu,
 • podniesienie zdolności kluczowych technologii w produkcie,
 • odkrycie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.

Wybieramy jedną z powyższych, określamy założenia projektowe (KPI) i tym samym skonstruowaliśmy plan działania.
Tylko w jaki sposób to osiągnąć, skoro przez lata zrobiono już w tym obszarze niemalże wszystko?
Będziemy jednak uparci i wytrwale dalej działać w sposób metodyczny i algorytmiczny.

Opcja I

 1. Przeczytaj bezpłatnie udostępniony przez nas rozdział podręcznika o metodyce tworzenia innowacji. Dowiesz się z jego lektury w jaki sposób stworzyć innowację z wykorzystaniem matrycy Altshulera.
  Podręcznik TRIZ na 1. stopień certyfikacji 
 2. Narzędzia. Skorzystaj z bezpłatnie udostępnionego przez nas narzędzia na stronie internetowej – matrycy innowacyjności.
  40 Zasad Wynalazczych w Macierzy Altszullera 
 3. Uzbrojony w wiedzę i narzędzie, na podstawie rekomendacji wynikających z matrycy sporządź listę pomysłów, z których wybierz najbardziej rokujące.
 4. Stwórz koncepcję rozwiązania i wdróż ją w życie.
 5. Stworzenie koncepcji rozwiązania to nic innego jak opisanie fizycznych parametrów innowacji na podstawie pozyskanych rekomendacji w oparciu o założenia projektowe (KPI).

Skuteczność matrycy Altshulera w tworzeniu koncepcji rozwiązań spośród tysięcy podobnych działań sprawnie władających nią specjalistów określono na 97%.

Nie ukrywam, że samodzielna praca nad stworzeniem innowacji w pierwszym takim podejściu może wymagać sporego samozaparcia i wytrwałości z Twojej strony. Na początku pojawią się pytania, na które będziesz musiał poszukać odpowiedzi. Odpowiedzi ogólnie dostępnych, ale w szumie informacyjnym trudnych do zweryfikowania i wybrania tych najlepszych. Poznanie kolejnych narzędzi i algorytmów zawartych w metodyce TRIZ znacząco ułatwi i przyspieszy ten proces.

Opcja II

Zapraszamy na nasze szkolenia i warsztaty TRIZ, podczas których w czasie od kilku do kilkunastu tygodni i odbytych około 8-12 dni szkoleniowo-warsztatowych wspólnie stworzymy koncepcje nowych rozwiązań. Zawarte one zostaną w sprawozdaniu zespołu projektowego i gotowe będą do: przygotowania opisu patentu, stworzenia demonstratora, bądź prototypu, czy wręcz bezpośredniego wdrożenia opracowanego ulepszenia.

W tej opcji skorzystasz z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, którzy sprawnie przeprowadzą Cię przez cały proces tworzenia koncepcji rozwiązań.
W obu wariantach wspólnym mianownikiem jest czas, licznikiem koszty, a wynikiem zawsze korzyść. Zastanawiasz się jak i czy to jest możliwe?
Owszem. Niech przykładami będą liczne opracowania i wdrożenia poparte rekomendacjami i referencjami, które posiadamy.

Wspólne warsztaty mają tę wartość dodaną, że oprócz pozyskanej wiedzy prowadzą wręcz do opracowania wielu koncepcji rozwiązań, wśród których należy przeprowadzić selekcję w celu wybrania tej najlepszej. Czy to stanowi problem? Nie, ale trzeba mieć świadomość, że przed wdrożeniem czekają Cię dodatkowe obliczenia i symulacje w celu wybrania do wdrożenia tej, która rokuje największymi korzyściami. Pozostałe wyniki zostawisz sobie na następny etapy ulepszeń produktu, lub rozwijania kolejnych koncepcji.

Wszystkie artykuły
Return to top of page
X
X
X