Skip links

Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ

W dniach 6 – 9 lipca 1999 roku w Pietrozawodsku odbył się pierwszy założycielski zjazd, na którym utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Wykładowców, Analityków i Użytkowników Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Założycielami stowarzyszenia było 19 społecznych organizacji z 8 krajów świata, m.in.: z USA, Francji, Litwy, Estonii i innych, które przysłały ponad 120 delegatów. Międzynarodowa Asocjacja TRIZ (MATRIZ) jest pełnoprawnym kontynuatorem Asocjacji TRIZ, której stałym przewodniczącym był do 1998 roku Henryk Saulowicz Altszuller.

 Obecnie w skład MATRIZ wchodzą regionalne stowarzyszenia z Rosji, Białorusi, USA, Japonii, Francji, Hiszpanii, Italii, Indii, Chin, Korei Południowej i innych krajów.

Specjaliści MATRIZ opracowują metodyczne podręczniki, prowadzą prace badawcze oraz organizują działalność informacyjną. Co roku organizowane są międzynarodowe konferencje.

W 1998 roku H.S. Altszuller wydał certyfikat Master TRIZ swoim 65 uczniom. Od 1999 roku w MATRIZ wprowadzono pięciostopniowy system certyfikacji. Do czerwca 2009 roku certyfikowano około tysiąca specjalistów z różnych krajów, m.in. siedmiu specjalistów na najwyższy stopień Master TRIZ.

Specjaliści TRIZ udzielali konsultacji wielu znanym na świecie korporacjom, m.in.: Ford, Daimler – Chrysler, Hewlett – Packard, Kodak, Procter & Gamble i wielu innym.

Masowe szkolenie swoich specjalistów prowadziły koncerny: Intel, General Electric, Samsung i inne.

Zjazd MATRIZ organizuje się co dwa lata. W 2007 roku na dwuletnią kadencję Przewodniczącego prezydium MATRIZ wybrano Marka Barkana (USA).

Szczegółową informację o MATRIZ, a także o warunkach atestacji i certyfikacji można znaleźć na oficjalnej stronie asocjacji: www.matriz.ru

Informacja o MA TRIZ znaleźć można w książce „Podręcznik szkoleniowy na I stopień certyfikacji MATRIZ” autorstwa Anatolia Gina w tłumaczeniu na polski Jana Boratyńskiego.

Wszystkie artykuły
Return to top of page
X
X
X