Skip links

Warsztaty mają na celu praktyczny trening umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Odbywają się z wykorzystaniem narzędzi, z którymi na co dzień pracują specjaliści – praktycy TRIZ. Warsztaty prowadzone są na rzeczywistych przypadkach.

Program szkolenia I

ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Szkolenie dla kandydatów na specjalistów I-go stopnia MA TRIZ prowadzone jest na podstawie wytycznych nauczania oraz publikowanych wymogów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).

Zakres tematyczny szkolenia I-go stopnia zgodny z publikowanym przez MA TRIZ

 • Metody aktywacji twórczego myślenia i generowania pomysłów (rodzaje, podstawy, obszary zastosowania, ranking przydatności);
 • Podstawy innowacji (historia rozwoju innowacji, rodzaje innowacji ze względu na obiekt innowacji, ich radykalność i źródło pochodzenia);
 • Historia stworzenia i rozwoju Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań;
 • Podstawowe pojęcia TRIZ (przedmiot nauki TRIZ, aparat pojęciowy, podstawowe pojęcia metodyki w odniesieniu do systemów technicznych i nietechnicznych);
 • Analiza funkcyjna dla produktów (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy funkcyjnej do identyfikacji wad funkcyjnych systemu technicznego);
 • Diagram funkcjonalno-kosztowy;
 • Trimming dla produktów (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania trimmingu do identyfikacji problemów treningowych);
 • Analiza łańcucha przyczynowo-skutkowego wad (omówienie + przykłady treningowe służące wypracowaniu umiejętności praktycznych wykorzystywania analizy łańcucha przyczynowo-skutkowego wad do identyfikacji ukrytych wad kluczowych);
 • Zasoby i analiza zasobów (analiza zasobów systemu technicznego, algorytm wyboru odpowiedniego zasobu);
 • Sprzeczność techniczna, formułowanie sprzeczności technicznej i zasady rozwiązywania sprzeczności technicznej (omówienie; podstawy formułowania sprzeczności technicznej, parametry i algorytm przejścia od sprzeczności ogólnej do sprzeczności typowej);
 • Matryca Altszullera jako narzędzie do rozwiązywania sprzeczności technicznej (omówienie; podstawy wykorzystania matrycy Altszullera);
 • Sprzeczność fizyczna, formułowanie sprzeczności fizycznej i zasady rozwiązywania sprzeczności fizycznej (omówienie; podstawy formułowania sprzeczności fizycznej, parametry i algorytm rozwiązywania sprzeczności fizycznej);
 • Szczegółowe omówienie tematów z wykorzystaniem przykładów praktycznych (zrozumienie istoty i podstawowych pojęć TRIZ i analizy funkcyjnej; przeprowadzenie analizy funkcyjnej dla produktów, identyfikacji komponentów systemu i supersystemu systemu technicznego, formułowania głównej funkcji systemu technicznego i jego komponentów, modelowania funkcyjnego systemu technicznego, tworzenia łańcucha przyczynowo- skutkowego wad i jego analizy, przeprowadzenie trimmingu dla produktów i formułowania problemów trimmingowych, formułowania sprzeczności technicznej i jej rozwiązania z wykorzystaniem matrycy Altszullera, formułowanie sprzeczności fizycznej i jej rozwiązywanie z wykorzystaniem zasad innowacyjnych).

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X