Skip links

Metodyka TRIZ opisana w standardach VDI

Czym są standardy VDI?

VDI to wielobranżowe stowarzyszenie inżynierów niemieckich z siedzibą w Düsseldorfie, założone w 1856 r. Współcześnie VDI zrzesza ponad 100 tys. członków, nadal działając na obszarach przemysłu (techniki i zarządzania), nauki i edukacji.

Dla kogo są przeznaczone standardy VDI?

Standardy VDI zostały opisane dla wszystkich, którzy swoje produkty i procesy chcą tworzyć i produkować w sposób powtarzalny, ujednolicony. Podwaliny metodyki TRIZ stworzył G. Altshuller i jego uczniowie, późniejsi TRIZ Masterzy, którzy opisali ją pierwotnie w witrynie MA TRIZ (Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ: www.matriz.org). Obecnie metodyka TRIZ na stałe znalazła już swoje miejsce w Standardach VDI, zaczyna też coraz odważniej wkraczać do procedur Normy ISO.

Gdzie opisany jest TRIZ w standardach VDI?

Metodyka TRIZ została opisana w standardzie Nr 4521 w części 1, 2 i 3.
Przy czym określone części opisują:
Część 1 – Podstawy TRIZ i definicje podstawowe warunki
Część 2 – Modelowanie problemu.
Część 3 – Rozwiązanie problemu.

Gdzie znajdują się standardy TRIZ w VDI?

W wyszukiwarce witryny VDI należy wpisać „4521”
www.vdi.de/en/home

Co zawierają standardy VDI?

  • Wytyczne VDI są opracowywane przez inżynierów dla inżynierów.
  • Wytyczne VDI opisują tylko uznany i zatwierdzony stan techniki, który można ujednolicić.
  • Wytyczne VDI są ogólnie zatwierdzonymi przepisami technicznymi.
  • Większość wytycznych jest wielojęzyczna.
  • Po 5 latach każdy standard podlega ponownej ocenie. Jeżeli stan sztuka uległa zmianie, norma została usunięta lub zaktualizowana.
  • W przeciwieństwie do norm ISO, CEN lub DIN, wytyczne VDI nie są ustalane przez firmy, ale przez indywidualnych ekspertów.
  • Koszt prac normalizacyjnych pokrywany jest ze sprzedaży standardów.

 

W części dotyczącej prowadzenia szkoleń w obszarze metodyki TRIZ, opracowane standardy zawierające wytyczne MA TRIZ, uwzględniające polskie przepisy i zwyczaje znajdziecie Państwo w witrynie Polskiego Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska w zakładce wytyczne.
www.trizpolska.org/wytyczne-szkolen-certyfikacji-ma-triz

Wszystkie aktualności
Return to top of page
X
X
X