Skip links

Podręcznik TRIZ na 1. stopień certyfikacji

Wszyscy zainteresowani systemowym i algorytmicznym podejściem do wynalazczości otrzymują materiał wymagany do uzyskania 1. stopnia certyfikacji Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MATRIZ), a poprzez ćwiczenia praktyczne doświadczą tworzenia innowacji w sposób pragmatyczny. Osoby, które uzyskały już certyfikat znajdą w podręczniku usystematyzowaną wiedzę, a także nowe inspirujące przykłady. Czytelnicy zapoznają się zarówno z narzędziami identyfikacji i analizy właściwych problemów innowacyjnych, jak i z narzędziami pozwalającymi na szybkie i skuteczne opracowanie rozwiązań.

Do wszystkich zamówień III wydania dodajemy nieodpłatnie praktyczną Matrycę Altszullera oraz listę 40 Zasad Wynalazczych w wersji papierowej.

Wiedza dotycząca współczesnej TRIZ jeszcze nigdy nie była tak łatwo dostępna!

Więcej o podręczniku
Podrecznik_L1-773x1024
Wszystkie aktualności
Return to top of page
X
X
X