Skip links

Rejestracja na szkolenia otwarte

Na stronie Novismo trwa rejestracja na certyfikacyjne szkolenia TRIZ 1. stopnia, 2. stopnia oraz warsztaty praktyczne.

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenia:

Szkolenia certyfikacyjne TRIZ

Głównym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z metodą TRIZ i jej narzędziami w zakresie innowacji produktowej oraz procesowej. Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w codziennej pracy przy rozwiązywaniu problemów związanych z innowacją produktową. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (online) i będzie mieć urozmaiconą formę – wykładu i rozmowy z uczestnikami oraz ćwiczeń i zadań rozwiązywanych zdalnie.

Warsztaty otwarte mają na celu praktyczny trening umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia certyfikacyjnego. Odbywają się z wykorzystaniem narzędzi, z którymi na co dzień pracują specjaliści – praktycy TRIZ. Zajęcia prowadzone są na rzeczywistych przypadkach.

Wszystkie aktualności
Return to top of page
X
X
X