Skip links

Metodyka TRIZ – potwierdzenie skuteczności w tworzeniu innowacji

Europejski Urząd Patentowy opublikował listę 10 czołowych Polskich podmiotów, które zgłosiły w 2023 roku zastrzeżenia patentowe na obszarze europejskim lub szerszym. Liczba zgłoszonych patentów jest jednym z kluczowych wskaźników tworzonego rankingu innowacyjności dla uczelni oraz krajów Unii Europejskiej.

Na pierwszym miejscu, z wynikiem 31 zgłoszonych patentów, znalazł się Uniwersytet Zielonogórski 1), wyprzedzając takie polskie uczelnie jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Warszawski.

Patenty-2023-10-proc-wzrost-zgloszen-z-Polski-258640-640x640

W latach 2018-2023, we współpracy z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, przeprowadziliśmy największy wśród polskich uczelni kompleksowy program wdrożeniowy metodyki TRIZ. Przeszkoliliśmy 150 osób na poziomie 1. MATRIZ, 45 osób na poziomie 2. MATRIZ oraz 10 osób na najwyższym poziomie 3. MATRIZ. Celem projektu POWR było nie tylko przekazanie pracownikom naukowym i studentom wiedzy w zakresie tworzenia innowacji w sposób metodyczny, lecz także opracowanie i wdrożenie innowacji przez zespoły projektowe, korzystając z narzędzi metodyki TRIZ. Stanowiło to jeden z warunków zaliczenia i rozliczenia projektu.

Niezależne, opublikowane przez Europejski Urząd Patentowy dane wyraźnie pokazują, że osiągnięcie tego efektu było rezultatem dorobku naukowego pracowników Uczelni oraz ich rzeczywistego zaangażowania w projekty, które wykorzystały narzędzia metodyki TRIZ. Wielu z przeszkolonych pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego nadal utrzymuje z nami stały kontakt, co pozwala nam stwierdzić, że regularnie i aktywnie wykorzystują zdobytą wiedzę oraz opanowane narzędzia. Co ważniejsze, deklarują także chęć dalszego rozwoju w tym obszarze.

Osiągnięty przez Uniwersytet Zielonogórski rezultat stanowi doskonały przykład na to, że nawet mniejsze uczelnie 2,3), dzięki ambicjom ich pracowników oraz zaangażowaniu w rzetelną współpracę w obszarze Nauka-Biznes, w krótkim czasie mogą odnieść tak znaczący sukces.

Ranking największych szkół wyższych w Polsce wg liczby studentów

Lp.Nazwa szkoły wyższejLiczba studentów
1UNIWERSYTET WARSZAWSKI36 510
2UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE34 002
9UNIWERSYTET GDAŃSKI19 735
11AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. S. STASZICA W KRAKOWIE18 468
17POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH15 866
44UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI8 714

List referencyjny dla Novismo Sp. z o.o.

Referencje UZG
Wszystkie aktualności
Return to top of page
X
X
X