Skip links

Szkolenia dedykowane

Jak pokazują doświadczenia przedsiębiorstw, w których metodyka została wdrożona, wykorzystanie TRIZ powoduje od 3 do 5 razy szybsze tworzenie pożądanych rozwiązań, lub pozwala znacząco poprawiać wydajność istniejących procesów. Nasze szkolenia zamknięte realizowane są z wykorzystaniem realnych przykładów, wspólnie dobranych problemów technicznych, z którymi obecnie boryka się Państwa firma.
ZAPYTAJ EKSPERTA POWRÓT DO LISTY

Certyfikacyjne szkolenie dedykowane dla Twojej firmy z Novismo

  • Szkolenie prowadzimy zgodnie z publikowanymi wytycznymi programu nauczania MA TRIZ.
  • Program obejmuje wszystkie zagadnienia współczesnej TRIZ.
  • Agenda to łącznie 24 godziny zajęć z najlepszymi trenerami (3 dni zajęć).
  • Uczestnicy otrzymują materiały w wersji papierowej i elektronicznej.
  • Szkolenie kończy się pisemnym testem – zaliczenie egzaminu poświadczane jest certyfikatem.

Liczy się rezultat!

Szkolenie zamknięte przygotowujemy z uwzględnieniem specyfiki i indywidualnych potrzeb Zamawiającego. Jeśli pozostaje ono w formule szkolenia certyfikacyjnego, zawsze jest zgodne z oficjalnie publikowanymi wymogami MA TRIZ. Ale na życzenie dobieramy i realizujemy program szkolenia uwzględniający inne narzędzia metodyki, które są pilnie pożądane w  przez zespół danym czasie do szybkiego uzyskania  rozwiązania.

Zakres materiału wymaganego do zaliczenia egzaminu uzupełniamy wówczas w drugim etapie – w taki sposób, aby uczestnicy posiadali pełną wiedzę do uzyskania certyfikatu i móc być wpisanym na międzynarodową listę obejmującą obecnie ponad 26 tys. wynalazców i innowatorów – certyfikowanych specjalistów Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ, USA).

Po pierwsze wynik finansowy!

Zajęcia mają na celu poznanie i natychmiastowe zastosowanie w zespołach projektowych narzędzi do systemowego i szybkiego tworzenia rozwiązań i ulepszeń. Rezultatem jest to, że przeszkoleni specjaliści chętnie zaczynają pracować z zadaniami i uzyskiwać rezultaty w tzw. projektach z  grupy „cost reduction”. Projekty te obejmują zadnia stosunkowo proste i krótkoterminowe w realizacji, stąd szybko przynoszą pierwsze rezultaty w postaci oszczędności. Największe korzyści dają jednak opracowania średnio i długoterminowe, wynikiem których są najczęściej wnioski patentowe przekładające się na wymierne korzyści dla całej firmy.

Zmotywowany Zespół i prestiż firmy.

Szef firmy, doświadczony menadżer doskonale wie, że nie ma lepszej motywacji do pracy jak osobiście osiągane przez pracowników sukcesy! Czy opracowanie innowacji można pozostawić łutowi szczęścia, pozostać przy metodach burzy mózgu i żmudnych doświadczeniach? Lepiej będzie pracę wykonać systemowo z zastosowaniem algorytmicznego podejścia sprawdzonej metodyki pragmatycznych innowacji na podstawie TRIZ.

Już w nieodległej perspektywie wyszkolony, zmotywowany Zespół, innowacyjne rozwiązania to gwarancja rozwoju, stabilizacji i prestiżu Twojej firmy.

Więcej na temat szkoleń i szkoleń otwartych
Program szkolenia
Warunki handlowe i prawne
Podręcznik - I stopień MA TRIZ
Warsztaty dla firm
Jak pragmatycznie zacząć?

Napisz do nas

Return to top of page
X
X
X