Skip links

Artykuły

Materiały przygotowane przez zespół merytoryczny Novismo

Od małego do wielkiego

Od małego do wielkiego

Mały biznes zaczyna się od znalezienia lokalnej niszy. Wielu młodym firmom pozwala to zdobyć doświadczenie i rozwijać się z dala od dużych konkurentów. Lokalny rynek sprawia, że to, co dla dużej firmy jest mało opłacalne, dla mniejszego gracza okazuje się bardzo atrakcyjne. Jednak w miarę wzrostu organizacji i zdobywania popularności, bycie dużą rybą w małym stawie zaczyna być niewygodne. Z jednej strony warto rozwijać biznes, z drugiej nie można przekroczyć możliwości nabywczych niszy. Zarząd staje wtedy przed wyborem: stagnacja i powolna śmierć albo znalezienie nowego rynku i rozwiązanie powstałej sprzeczności. TRIZ może kojarzyć się z wynalazkami i zaawansowanymi technologiami, jednak
TRIZ to nie tylko Matryca Sprzeczności!

TRIZ to nie tylko Matryca Sprzeczności!

Według Teorii Rozwiązywania Zadań Innowacyjnych (TRIZ) cały otaczający nas świat złożony jest z dwóch rodzajów systemów: biologicznych i technicznych. Za system biologiczny uznamy każdy twór będący dziełem natury. Każdy z nich podlega pewnym prawom, w tym najbardziej istotnemu – prawu ewolucji. Z kolei systemy techniczne to wszystko, co zostało stworzone przez człowieka. W ujęciu tym za system techniczny uznamy zarówno samochód, długopis, wiersz lub obraz, jak i organizację społeczną. O ile ingerencja człowieka w system biologiczny najczęściej kończy się degradacją i zniszczeniem systemu, to w przypadku ich technicznych odpowiedników działanie ludzkie bywa pożądane, ale może powodować powstanie problemów technicznych. Dzieje
Czy trudno jest zostać wynalazcą?

Czy trudno jest zostać wynalazcą?

Wielokrotnie powtarza się, że w tworzeniu czegoś nowego, niezależnie czy mówimy tu o muzyce, poezji, budowlach bądź też maszynach, niezbędnym i najważniejszym elementem, oprócz wiedzy i umiejętności, jest bliżej niesprecyzowane natchnienie – moment olśnienia, w którym rozwiązanie naszego problemu nagle staje się tak bardzo oczywiste, że aż dziw bierze, iż nikt przed nami (a także my sami), nie uwzględnialiśmy przedtem takiego sposobu. Ten szczególny moment pojawienia się idei w naszym umyśle ilustrowano już różnie. U niektórych jasnym światłem zapala się żarówka, oświetlając mroki niewiedzy, jeszcze inni krzyczą po prostu: Eureka!. Są jednak też tacy, którzy zaczynają się zastanawiać – jak
Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ

Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ

W dniach 6 – 9 lipca 1999 roku w Pietrozawodsku odbył się pierwszy założycielski zjazd, na którym utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Wykładowców, Analityków i Użytkowników Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Założycielami stowarzyszenia było 19 społecznych organizacji z 8 krajów świata, m.in.: z USA, Francji, Litwy, Estonii i innych, które przysłały ponad 120 delegatów. Międzynarodowa Asocjacja TRIZ (MATRIZ) jest pełnoprawnym kontynuatorem Asocjacji TRIZ, której stałym przewodniczącym był do 1998 roku Henryk Saulowicz Altszuller.  Obecnie w skład MATRIZ wchodzą regionalne stowarzyszenia z Rosji, Białorusi, USA, Japonii, Francji, Hiszpanii, Italii, Indii, Chin, Korei Południowej i innych krajów. Specjaliści MATRIZ opracowują metodyczne podręczniki, prowadzą prace
TRIZ a innowacyjność

TRIZ a innowacyjność

Wstęp Raport porównawczy "TRIZ a innowacyjność" w swoich założeniach ma przybliżyć Państwu dane dotyczące statystycznego ujęcia potencjału innowacyjnego wybranych państw na świecie oraz wykorzystywania przez nich metodologii Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań.   Jego głównym celem jest zasygnalizowanie i zbadanie korelacji, jakie mogą występować pomiędzy innowacyjnym potencjałem oraz - co szczególnie istotne z perspektywy przeprowadzonej analizy - widocznym wpływem zastosowania TRIZ na liczbę patentów uzyskanych przez dane państwo. Zestawienie to nie jest usiłowaniem odnalezienia zależności pomiędzy źródłem innowacyjności i Teorią Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań, a próbą rzetelnego zbadania potencjalnego występowania cech wspólnych pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami na podstawie na istniejących, ogólnodostępnych danych,
TRIZ na świecie

TRIZ na świecie

TRIZ na świecie - analiza statystyczna   Wstęp Zaprezentowany materiał jest efektem analizy niemalże dwunastu tysięcy przypadków, a więc wszystkich osób certyfikowanych dostępnych w bazie MA TRIZ. Jest on próbą ukazania ilościowego i statystycznego obrazu sytuacji TRIZ na świecie. Choć nie zawsze wszystkie dane były dostępne, opracowanie zawiera ogólne zestawienie ilości certyfikacji na świecie, ilości poszczególnych stopni certyfikacji, a także udziału kobiet i mężczyzn w certyfikowaniu TRIZ. Opisany tu materiał badawczy stanowi próbę scharakteryzowania procesów rozwoju TRIZ na świecie, a także jest próbą zadania pytania o występowanie korelacji pomiędzy TRIZ a poziomem technologicznym poszczególnych państw. Jest również analizą polskiej aktywności

Nadchodzące seminaria wprowadzające do TRIZ

Brak wydarzenia

Return to top of page
X
X
X