Studyjny wyjazd do instytutu NICE w Chinach - marzec 2018

14 listopada 2017 / Krzysztof Józwa

Czy możliwe jest oparcie gospodarki energetycznej Polski na węglu przy zachowaniu limitów wprowadzanych przez Radę UE oraz PE, a także z uwzględnieniem aspektów ekologicznych?

Pragmatyczne Innowacje bazujące na metodyce TRIZ pomagają osiągnąć taki cel sprawnie tworząc nowatorskie rozwiązania techniczne. Ponadto wybrane narzędzia metodyki umożliwiają również skutecznie wspierać strategiczne planowanie.

Rząd polski pozostał osamotniony w walce o limity CO2 oraz odsunięty od możliwości skorzystania z funduszy na modernizację instalacji energetycznych opartych na węglu. Na podstawie porozumienia wstępnie przyjętego przez parlament UE modernizacje elektrowni węglowych będą wyłączone z planu finansowania. Wytyczne były znane w dużej mierze już w roku 2012, zostały przyjęte podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w roku 2015 i zatwierdzone przez Parlament UE w październiku 2016 r., weszły w życie 04 listopada 2016 r.1)

Zgodnie z wymogami unijnymi węgiel w czystej postaci kopalnej będzie stawał się coraz mniej opłacalny i docelowo nie będzie nadawał się do wykorzystania w produkcji energii, natomiast ograniczenia te nie będą dotyczyły szeroko pojętego gazu.

Jesienią 2016 r. dobrze przygotowany zespół specjalistów naszej firmy został zaproszony do Ministerstwa Rozwoju na serię rozmów, a wynikiem tych spotkań jest opracowany przez Novismo i złożony w Ministerstwie projekt wdrożenia Pragmatycznych Innowacji wykorzystujących metodykę TRIZ do wsparcia i opracowania nowatorskich rozwiązań oraz do planowania strategicznego rozwoju wybranych obszarów w polskim sektorze energetyki oraz w obszarach powiązanych.

Elektrownie opalane węglem, ropą i gazem ziemnym odpowiadają za blisko 40% wszystkich emisji CO2 do atmosfery. Aby zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska, proponuje się wykorzystanie najnowszych technologii np. w zakresie przechwytywania i bezpiecznego składowania dwutlenku węgla pod ziemią (CCS). Innym sposobem opracowanym właśnie przy pomocy metodyki TRIZ jest wysoce efektywny sposób gazyfikacji węgla, który powinien zainteresować państwa bogate w ten zasób, z infrastrukturą przetwarzającą węgiel na energię elektryczną.

O nowej metodzie gazyfikacji węgla i jej niezwykłej wydajności oraz kilku innych nowatorskich opracowaniach z wykorzystaniem metodyki TRIZ opowiedział dyrektor instytutu NICE (National Institute of Clean-and-Low-Carbon Energy - NICE, R&D Institute Shenhua Group, Chiny), dr Yongwei Sun. Dr Sun przyjechał do Polski na nasze zaproszenie i wystąpił podczas seminarium Kick Off TRIZ2) zorganizowanego wspólnie przez spółkę Novismo sp. z o.o. oraz firmę konsultingową Techbrainers sp. z o.o. w Warszawie, w lutym 2017 r.

Dotarły do nas informacje, że w wyniku naszych działań parlamentarzyści polscy i przedstawiciele branży energetycznej zainteresowali się tymi rozwiązaniami, niezależnie próbując dowiedzieć się więcej u samego źródła o ich ewentualnej przydatności.

Obecnie organizujemy kolejne ważne wydarzenie związane z tym tematem – wyjazd do instytutu NICE, którego celem jest identyfikacja najlepszych możliwych dla naszej gospodarki rozwiązań w tym obszarze, a także przekonanie decydentów do potrzeby wdrożenia metodyki TRIZ w Polsce przy realizacji projektów w branży energetycznej.

Dlaczego jest to takie ważne?

W państwach Wspólnoty posiadamy ok. 11 tysięcy energochłonnych instalacji opartych na węglu. Instalacje te odpowiadają za 45 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Za niemal połowę z nich odpowiadają instalacje w Polsce i Niemczech, przy czym nasi zachodni sąsiedzi w ostatnich latach zainwestowali ogromne środki, aby to zmienić.

Obecnie wysokie ceny zakupu uprawnień do emisji CO2 zwiększają opłacalność wykorzystania droższych, lecz emitujących mniej dwutlenku węgla paliw, ponieważ produkcja 1 MWh energii elektrycznej z węgla kamiennego wiąże się z emisją ok. 752 kg CO2, podczas gdy z gazu – 346 kg CO2. Dla porównania: przy wytwarzaniu energii elektrycznej ze spalania węgla brunatnego polskie elektrownie emitują do atmosfery ok. 896 kg CO23).

Istotny jest także koszt paliwa potrzebnego do wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej, który wynosi w przybliżeniu 115 zł dla węgla i 200 zł dla gazu.

Z uwagi na możliwość przyszłego wykorzystania funduszy na modernizację oraz algorytm obliczania kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, globalny wynik produkcji energii z gazu mógłby być zbliżony do produkcji 1 MWh z węgla, a nawet być bardziej korzystny. Wskazuje to na kierunek inwestycji w gazyfikację węgla.

Oprócz aspektu ekonomicznego istotną wartością dodaną jest czystsze powietrze i walory ekologiczne takiego rozwiązania.

To wszystko najpewniej docelowo spowoduje odejście od węgla w bezpośrednim jego wykorzystaniu do produkcji energii, bądź wdrożenie innego sposobu wykorzystania węgla.

Limity dofinansowań do modernizacji instalacji, które proponuje Wspólnota to 450 kg CO2 do produkcji 1 MWh energii. Nie będzie zatem możliwe dofinansowanie modernizacji elektrowni węglowych, ale będzie to możliwe dla instalacji gazowych. Jeśli jednak można technologicznie doprowadzić węgiel do postaci gazowej i wykorzystać go w tej zmodyfikowanej postaci, to fundusze na modernizację okazałyby się dostępne dla wielu firm w Polsce.

Pomysł wysoce wydajnej gazyfikacji węgla opracowany z wykorzystaniem metodyki TRIZ znakomicie wpisuje się w potrzeby naszego kraju oraz w stworzoną i realizowaną strategię Wspólnoty ograniczenia zanieczyszczeń i emisji CO2. Należałoby go tylko wdrożyć. Jeszcze raz otrzymujemy potwierdzenie skuteczności Pragmatycznych Innowacji, które oferuje Novismo tak w zastosowaniu do rozwiązań technicznych, jak i w planowaniu strategicznym, którym też wykazał się w tym przypadku korzystający z metodyki TRIZ Instytut NICE.

Szczegóły wdrożenia Pragmatycznych Innowacji z wykorzystaniem metodyki TRIZ dla polskich przedsiębiorstw zawarte są w projekcie opracowanym przez Novismo i złożonym w Ministerstwie Rozwoju. Będą także omawiane w połowie marca 2018 r. podczas studyjnej wizyty w instytucie NICE w Chinach.

Podsumowując, wykorzystanie metodyki TRIZ i rozwiązań, które oferuje pozwoliłoby:

  • radykalnie przyspieszyć „produkcję” innowacji;
  • w dużo szerszym zakresie skorzystać z funduszy na modernizację instalacji energetycznych;
  • dać szansę rozwoju regionowi Śląska i oprzeć politykę energetyczną Polski na węglu;
  • jeszcze mocniej uniezależnić polską gospodarkę od zewnętrznych dostawców energii;
  • wesprzeć ekologię i zapewnić czystsze powietrze.

Projekt wdrożenia Pragmatycznych Innowacji, będący remedium na opisane powyżej wyzwania, jest realizowany przez spółkę Novismo z wykorzystaniem własnych kontaktów z instytutem NICE oraz we współpracy z firmą konsultingową Techbrainers Sp. z o.o.

Będąc wielkim zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych, ale także jako mieszkaniec woj. śląskiego mam na uwadze rozwój regionu i naszego kraju.

Spółka Novismo stosuje Pragmatyczne Innowacje bazujące na metodyce TRIZ w opracowaniach zarówno dla rozwiązań technicznych, jak i do planowania strategicznego. W tym konkretnym przypadku przeanalizowano i przedstawiono możliwość wykorzystania niemałych zasobów węgla, które posiada państwo polskie, przy użyciu nowoczesnych metod, jakie dają najnowsze technologie oraz z zachowaniem reguł stawianych przez Wspólnotę Europejską. Nie analizowano położenia geograficznego i związanych z tym koncepcji wykorzystania energii słonecznej, wodnej czy wiatrowej, które z pewnością stanowić będą uzupełnienie i znakomitą możliwość dywersyfikacji. Z uwagi na złożoność zagadnienia w tak krótkim artykule można było odnieść się jedynie do tego konkretnego zestawienia pary powiązań i aktualnych decyzji UE w tym zakresie, choć Pragmatyczne Innowacje możliwe są do zastosowania w szerokim zakresie wyzwań. Ale to już temat na kolejny artykuł.

Autor:
Krzysztof Józwa
Warszawa, 14.11.2017 r.
Studyjny wyjazd do instytutu NICE korporacji Shenhua w Chinach. Termin: połowa marca 2018r.
Organizatorzy:
Novismo Sp. z o.o.
Techbrainers Sp. z o.o.
Kontakt:
biuro@novismo.com
tel. +48 22 389 6684

1) Źródło: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl
2) Kick Off TRIZ, Warszawa 17 lutego 2017r.
dr Yongwei Sun, DFSS/TRIZ Manager director of National Institute of Clean-and-Low-Carbon Energy (NICE), R&D Institute Shenhua Group (Chiny).
Temat wykładu: O przyspieszeniu innowacji w dziedzinie energetyki, przemysłu węglowego i badań na podstawie TRIZ – na przykładzie korporacji China Shenhua Energy Company (191 miejsce w światowym rankingu TOP-500).
3) Źródło: http://weglowodory.pl/elektrownie-gazowe

Wszystkie artykuły